Archive for November, 2012

Antieke Studie “hoodie” kompetisie/Ancient Studies hoodie competition

Friday, November 9th, 2012

Antieke Studie kondig wenner van “hoodie” kompetisie aan

Die wenner van Antieke Studie se “hoodie” kompetisie is onlangs aangewys. Baie geluk aan me. Adriëtte le Roux van Antieke Kulture II!

Ancient Studies announces winner of hoodie competition

The winner of Ancient Studies’ hoodie competition was recently chosen. Congratulations to Ms. Adriëtte le Roux of Ancient Cultures II!

Die wenontwerp van me. Adriëtte le Roux.
The winning design of Ms. Adriëtte le Roux.

Me. Adriëtte le Roux en Prof. Sakkie Cornelius (Voorsitter).
Ms. Adriëtte le Roux and Prof. Sakkie Cornelius (Chair).

Me. Adriëtte le Roux dra die Antieke Studie “hoodie” met haar wenontwerp.
Ms. Adriëtte le Roux wearing the Ancient Studies’ hoodie with her winning design.

Die personeel van Antieke Studie en hul gades in hul Antieke Studie “hoodies”.
The staff of Ancient Studies and their spouses in their Ancient Studies hoodies.