Archive for February, 2013

Woordfees 2013: Gaan diere hemel toe?

Wednesday, February 6th, 2013

Antieke Studie se aanbieding vir Woordfees 2013

GAAN DIERE HEMEL TOE?
Met Sakkie Cornelius, Ruhan Slabbert en Anton du Plessis.
Die Egiptenare het nie net mummies van mense gemaak nie, maar ook miljoene van diere soos katte, valke en ibisse. ’n Aantal dieremummies wat onlangs op Stellenbosch met ’n CT-skandeerder ondersoek is, het groot verrassings opgelewer!
6 Maart 14:00 | Boektent | 50min | R40

Vir meer inligting: http://www.woordfees.co.za/

[Foto: Richard Barnes http://ngm.nationalgeographic.com/2009/11/animal-mummies/barnes-photography]

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture/Postgraduate Diploma in Ancient Cultures 2013

Wednesday, February 6th, 2013

Die 2013 Nagraadse Diploma in Antieke Kulture studente saam met die dosente en administratiewe personeel van die Departement Antieke Studie./The 2013 Postgraduate Diploma in Ancient Cultures students with the lecturers and administrative staff of the Department of Ancient Studies. (Foto/Photo: Eva Raal)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagraadse Diploma in Antieke Kulture: Seminaar 28 Januarie-1 Februarie 2013

Die tweede groep studente in die nuwe eenjarige Nagraadse Diploma in Antieke Kulture het ‘n vyfdaagse seminaar op Stellenbosch bygewoon.

Die program fokus op die kulture van die Ou Nabye Ooste (Egipte, Mesopotamië, Siro-Palestina en Persië) en die klassieke wêreld (Griekeland en Rome). Die doel van hierdie interdissiplinêre program is om studente toe te rus met kennis van die kulture van die antieke wêreld en spesifieke aspekte van hulle kultuur (bv. godsdiens, letterkunde, kuns, samelewings), asook ‘n begrip vir die vormende invloed van hierdie kulture op hedendaagse kulture, waardes en instellings.

Postgraduate Diploma in Ancient Cultures: Seminar 28 January-1 February 2013

The second group of students in the new one year Postgraduate Diploma in Ancient Cultures attended a five day seminar in Stellenbosch.

The programme focuses on the cultures of the Ancient Near East (Egypt, Mesopotamia, Siro-Palestine and Persia) and the classical world (Greece and Rome). The aim of this interdisciplinary programme is to equip students with knowledge of the cultures of the ancient world and specific aspects of their culture (e.g. religion, literature, art, societies), as well as an understanding of the formative influence of these cultures upon present-day cultures, values and institutions.