Bybelgenootskap van SA gee gratis boeke/Bible Society of SA gives free books

Bybelgenootskap van SA se vrygewigheid/Bible Society of SA’s generosity

IMG_3223

Die gelukkige studente saam met die verteenwoordiger van die Bybelgenootskap, Dr Quintus Heine (voorste ry, tweede van links)./The lucky students with the representative of the Bible Society, Dr Quintus Heine (front row, second from left).

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika skenk elke jaar boeke vir Antieke Studie se eerstejaar Bybelse Hebreeuse en Griekse studente. Hierdie jaar was die skenking ter waarde van R1000 per student. Elke student het ‘n gratis┬ákopie van die Biblia Hebraica Stuttgartensia (die uitgawe van die Hebreeuse Bybel), die Nestle-Aland weergawe van die Griekse Nuwe Testament (28ste uitgawe) en ‘n Grieks/Engelse woordeboek ontvang.

Every year the Bible Society of South Africa donates books to Ancient Studies’ first year Biblical Hebrew and Greek students. This year the donation amounted to R1000 per student. Every student received a free copy of the Biblia Hebraica Stuttgartensia (the edition of the Hebrew Bible), the Nestle-Aland version of the Greek New Testament (28th edition) and a Greek/English dictionary.

Leave a Reply