Professor uitgenooi na internasionale konferensie/Professor invited to international conference

Konferensie in Zürich, Switserland

Prof Johan Thom is uitgenooi om deel te neem aan ‘n internasionale konferensie oor die pluralisering van die begrip filosofie in die Keisertyd en Laat Antieke. Die konferensietema is PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike. Dit vind op 16 en 17 Oktober 2014 in Zürich, Switserland plaas. Die titel van prof Thom se referaat is Sayings as «Lebenshilfe»: The Reception and Use of Two Pythagorean Collections. Hy gaan daarin die gebruik van die Pitagorese Goue Verse en akousmata as deel van die psigagogie van verskeie antieke denkers bespreek. Sien die pamflet.

 Conference in Zurich, Switzerland

Prof Johan Thom has been invited to participate in an international conference on the pluralization of the concept philosophy in the Imperial period and in Late Antiquity. The theme of the conference is PHILOSOPHIA in der Konkurrenz von Schulen, Wissenschaften und Religionen: Zur Pluralisierung des Philosophiebegriffs in Kaiserzeit und Spätantike. It will take place in Zurich, Switzerland on 16 and 17 October 2014. The title of Prof Thom’s paper is Sayings as «Lebenshilfe»: The Reception and Use of Two Pythagorean Collections. In the paper he will discuss the use of the Pythagorean Golden Verses and akousmata as part of the psychagogy of various ancient intellectuals. See the pamphlet.

Leave a Reply