Studentepryse/Student Prizes 2013

Akademiese Prestasie/Academic Achievement 2013

Pryse vir die beste akademiese prestasie in 2013 is op 23 Oktober aan studente toegeken.

Prizes for the best academic achievement in 2013 were awarded to students on 23 October.

PrizeGiving2014_007

Die pryswenners/The prize winners: Mej./Miss Celia Brink (Latyn/Latin 2), Mej./Miss Janie Slabbert (Grieks/Greek 2), Mej./Miss Cornelia de Milander (Bybelse Hebreeus/Biblical Hebrew 2), Mej./Miss Gabriele Kuchenbecker (Bybelse Hebreeus/Biblical Hebrew 3), Mej./Miss Ameline Holdstock (Latyn/Latin 2), Mnr./Mr Kirk Hill (Antieke Kulture/Ancient Cultures 3), Mej./Miss Alecia Erasmus (Latyn/Latin 3), Prof. Johan Thom (Voorsitter/Chair), Prof. Christine Anthonissen (Visedekaan: Tale & Taalwetenskap/Vice-Dean: Languages & Linguistics)

Leave a Reply