The HOPE Project

The Frederik van Zyl Slabbert Institute for Student Leadership Development is part of Stellenbosch University’s HOPE Project. The HOPE Project uses science to tackle some of South Africa and Africa’s most pressing challenges. In essence, it showcases key research and teaching initiatives that serve human need and help build a better future, while developing an academically strong and relevant Stellenbosch University to entrench its tradition of excellence. For more information, please visit the HOPE Project’s official website.

——————————————————————————————————————————————

Die Frederik van Zyl Slabbert Instituut vir Studente Leierskapsontwikkeling is deel van die Universiteit Stellenbosch se HOOP Projek. Die HOOP Projek wend hom tot die wetenskap om van Afrika en Suid-Afrika se grootste uitdagings te takel. In wese dien dit as vertoonvenster vir sleutelonderrig en -navorsing wat in mense se behoeftes voorsien en ʼn beter toekoms help skep. Terselfdertyd bou dit ʼn akademies sterk en relevante Universiteit met ʼn diepgewortelde tradisie van uitnemendheid. Vir meer inligting, besoek gerus die HOOP Projek se amptelike webtuiste.

Leave a Comment

Posting your comment...

Subscribe to these comments via email

http://blogs.sun.ac.za/fvzs/wp-content/themes/fvzs