Language:
SEARCH
  • Onlangse bydraes

  • Kategorieë

  • Argiewe

E-pos

Heraktiveer jou netwerktoegang voor 1 April

Woensdag, Februarie 20th, 2019

Alle personeel se netwerktoegang verval outomaties einde Maart, tensy jy dit heraktiveer. Om te verseker dat jy ononderbroke toegang tot IT-dienste (byvoorbeeld e-pos, internet, SUN-e-HR) het, stel ons voor dat jy dit so gou as moontlik afhandel. Neem in ag dat die kostepuntbestuurdereers jou aansoek moet goedkeur voordat jou toegang heraktiveer is. Laat dus voldoende tyd toe dat die proses afgehandel kan word sodat jou diens nie onderbreek word nie. 

Normaalweg sal jy ʼn e-pos van helpinfo@sun.ac.za wat aandui dat jou gebruikersnaam gaan verval. Drie waarskuwings word gestuur voor einde Maart. Alternatiewelik kan jy ook net direk na die heraktiveringsblad gaan wanneer jy verkies.

Voordat heraktivering gedoen word, kry jy die geleentheid om die EKB (Elektroniese Kommunikasiebeleid) te lees. 

Kies die dienste waarvoor jy wil heraktiveer. Maak seker dat die korrekte kostepunt en projek (indien van toepassing) ingevul is. Kliek Accept and Reactivate.

Die webblad sal aandui dat jou versoek ontvang is en dat jy ʼn e-pos sal kry wanneer dit goedgekeur is. Jy sal ook dadelik ʼn e-pos kry om te bevestig dat jou versoek ontvang is. 

Die useradm webwerf sal aandui dat die aansoek nog goedgekeur moet word deur die kostepuntbestuurder. Sodra dit goedgekeur is, sal die toegang geskuif word na einde Maart volgende jaar.

Indien bogenoemde stappe suksesvol voltooi het en jy nogsteeds e-posse ontvang vanaf helpinfo@sun.ac.za  oor heraktivering, kontak asb. die IT Dienstoonbank by  021 808 4367 of stuur ʼn e-pos aan help@sun.ac.za. Die rede hiervoor mag die status van jou rol by die universiteit wees. 

(English) Filesender – a secure service for sharing large files

Dinsdag, Februarie 5th, 2019

Jammer, hierdie bladsy is nie in Afrikaans beskikbaar nie.

Gebruik van sun e-pos vir kommersiele aktiwiteite

Dinsdag, Februarie 5th, 2019

As personeel en studente van die Universiteit gebruik ons elke dag ons sun e-posadresse? Maar het jy geweet dat jy gevolglik ook onderhewig is aan die Elektroniese Kommunikasiebeleid? 

Die EKB verduidelik beide die aanvaarbare en onaanvaarbare gebruik van die Universiteit se elektroniese kommunikasiefasiliteite, insluitende internet en e-pos. (lees die volledige EKB hier) Volgens die EKB, punt 3.1.3: “Die Gebruiker word verantwoordelik gehou om die Fasiliteite slegs vir die doel waarvoor die Gebruiker gemagtig is, te gebruik.” 

IT-fasiliteite en bronne word verskaf met die doel om die Universiteit se missie te bevorder. Dit sluit leer, onderrig, navorsing, kennisoordrag, gemeenskapsinteraksie, die kommersiële aktiwiteite van die Universiteit en ook die administrasie wat benodig om hierdie missie te ondersteun. 

Die e-posstelsel moet slegs gebruik word vir wettige, institusionele doeleindes. Gevolglik is die gebruik van IT-fasiliteite vir nie-US kommersiële doeleindes of vir persoonlike gewin, ʼn oortreding van hierdie beleid. Jy mag nie IT-fasiliteite gebruik om enige handel te dryf of diens of beroep, wat nie deur die Universiteit ondersteun word nie, te adverteer nie.

Dit het egter onder ons aandag gebring dat enkele personeel hulle sun e-pos gebruik om inligting oor skoonheidsprodukte, Tupperware en ander items te versprei en ook optree as verkoopsagente vir hierdie produkte. Enige massa bemarking e-posse of kommersiële advertensies van ander besigheide word nie toegelaat op die Universiteit se netwerk nie.

Om jou persoonlike en besigheidsaktiwiteite te skei is op die lang duur ook ʼn beter sekuriteitspraktyk en sal jou en die Universiteit se netwerk beskerm. Ons stel dus voor dat jy eerder ʼn persoonlike e-posadres, byvoorbeeld Gmail, kry om jou persoonlike e-posse te stuur. Indien jy jou sun-adres steeds wil gebruik vir persoonlike doeleindes, hou in gedagte dat die Universiteit alle kommunikasie wat via e-pos gestuur word, besit. Indien nodig het die Universiteit se bestuur die reg om toegang te kry tot enige materiaal in jou e-pos of op jou rekenaar.

(English) Phishing attempt: “SARS eFiling Letter notification”

Donderdag, Januarie 31st, 2019

Jammer, hierdie bladsy is nie in Afrikaans beskikbaar nie.

(English) SARS phishing scam

Woensdag, Januarie 30th, 2019

Jammer, hierdie bladsy is nie in Afrikaans beskikbaar nie.

 

© 2013-2019 Disclaimer: The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author(s) and content contributor(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Stellenbosch University.