Katlego Mmakosha Mthelebofu

Lecturer/Dosent

 

 


Ms. Katlego Mmakosha Mthelebofu is a lecturer in the Department of Mercantile Law and currently lectures in Company (Entrepreneurial law to non-law students) and Insolvency Law.

Katlego graduated from the University of Pretoria in 2013 with an LLB degree and completed a Masters of Law at Stellenbosch University of which she graduated in 2014.

Katlego has previously interned at the Department of International Relations and Cooperation (DIRCO) as well as Pro Bono. Org, a nonprofit company (NPC). She was also a Trainee Investigator at the Office of the Public Protector before assuming a position within the Faculty of Law, Stellenbosch.

Fields of specialisation

Company Law

Insolvency Law

Ms Katlego Mmakosha Mthelebofu is ʼn dosent in die Departement van Handelsreg, en doseer tans in Maatskappye- (Entrepreneuriese Reg aan nie-regstudente) en Insolvensiereg.

Katlego het haar LLB graad ontvang van die Universiteit van Pretoria in 2013, en sy het haar Meestersgraad in Regsgeleerdheid by die  Universiteit van Stellenbosch voltooi en gegradueer in 2014.

Katlego het ʼn internskap voltooi by die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking (DIRCO) sowel as by Pro Bono. Org, ʼn nie-winsgewende maatskappy (NPC). Sy het verder ook indiensopleiding ontvang by die Kantoor van die Openbare Beskermer, voordat sy die pos as dosent by die Regsfakulteit, Stellenbosch aanvaar het.

Areas van belangstelling

Insolvensiereg

Maatskappyereg


Terug / Back