Christian G Julius

Prokureur / Attorney

CG Julius

HOD LLB (UNISA)

  • Grondreg & Arbeidsreg / Land Rights & Labour Law
  • E-pos / E-mail: cjulius69@sun.ac.za

 

 

 


 

Chris is a law graduate of the University of South Africa where he obtained his LLB degree over 5 years while being employed fulltime at the Department of Correctional Services. He is currently undertaking a Masters Degree at the University of Stellenbosch. Prior to becoming an attorney, Chris taught at both primary and secondary schools and holds a Higher Education Diploma. He was employed at Correctional Services as a Principal Educationist, tasked with the rehabilitation of juvenile and adult offenders. Chris joined the Law Clinic as a Candidate Attorney in 2009 and was admitted as an attorney in 2010. He has the right of appearance in the High Court and is involved with public interest litigation and human rights issues. In addition to being a practicing attorney, he acts as Principal and mentor to Candidate Attorneys and final year law students respectively. Chris is ʼn gegradueerde van die Universiteit van Suid Afrika waar hy sy LLB graad verwerf het terwyl hy voltyds by die Departement Korrektiewe Dienste werksaam was. Hy is tans besig om sy Meesters graad by die Universiteit Stellenbosch te voltooi. Voor hy as prokureur kwalifiseer het, het Chris as beide ʼn primêre – en sekondêre onderwyser skool gehou en beskik oor ʼn Hoër Onderwys Diploma. Hy was in diens van Korrektiewe Dienste as ʼn Prinsipaal Opvoedkundige, getaak met die rehabilitasie van jeugdige en volwasse oortreders. Chris het by die Regskliniek van die Universiteit aangesluit as Kandidaat prokureur in 2009 en toegelaat as prokureur in 2010. Hy het verskyningsbevoegdheid in die Hooggeregshof en is betrokke by litigasie in die publieke belang asook menseregte. Addisioneel tot sy werksaamhede as ʼn praktiserende prokureur, tree hy ook, respektiewelik, op as prinsipaal en mentor vir kandidaat prokureurs en finale jaar studente.

 

Terug / Back