US professors deur president Zuma vereer

Prof Marlene van Niekerk, bekroonde skrywer verbonde aan die Universiteit Stellenbosch (US) se Departement Afrikaans en Nederlands en prof Piet Steyn, ’n vorige hoof van die US se Afdeling Navorsingsontwikkeling, was op 27 April, Vryheidsdag, met Nasionale Ordes deur President Jacob Zuma vereer.

 Die Nasionale Ordes is die hoogste toekenning deur die president van die Republiek van Suid-Afrika en vereer Suid-Afrikaanse burgers en uitnemende buitelanders wat betekenisvolle bydraes gemaak het tot die Suid-Afrikaanse samelewing. Die toekennings bevorder ook sosiale samehorigheid.  

 Prof Van Niekerk het die Orde van Ikhamanga (silwer) ontvang vir haar uitstaande intellektuele bydrae tot literêre kuns en kultuur deur poësie, letterkunde en filosofiese werke, terwyl prof Steyn met die Orde van Mapungubwe (silwer) vereer was vir sy uitstaande bydrae op die gebied van chemie en biosintese van mikotosines oftewel gevaarlike stowwe wat deur swamme geproduseer word.

Proff Van Niekerk en Steyn het deel uitgemaak van ’n groep van 37 mense aan wie Nasionale Ordes toegeken  word. Ander ontvangers het ingesluit  mnre Irvin Khoza en Danny Jordaan – vir hul bydraes tot die suksesvolle aanbied van die Sokkerwêreldbeker, die fotograaf David Goldblatt en die marathonatleet Josiah Thugwane.

 In 2010 is prof Monique Zaahl van die Departement Genetika met die Orde van Mapungubwe (brons) vir haar besondere bydrae tot die gebied van genetika en haar navorsing oor siektes wat verband hou met ysteroorlading vereer. Mnr Ernst van Dyk, verbonde aan die SUSPI, die Universiteit se sportmaatskappy, is ook in 2010 met ’n Nasionale Orde, die Orde van Ikhamanga (silwer), vereer – vir sy uitnemende prestasies in Paralimpiese Sport en as rolmodel vir alle Suid-Afrikaners.