Navorsingsentrum Sosiale Uur

Uitnodiging na die Navorsingsentrum Sosiale Uur
Vrydag 23 September 2011
Prof Yusef Waghid: “Inspirering van nuwe navorsers en kapasiteitsbou”

Dit is vir die Biblioteek- en Inligtingsdiens aangenaam om aan te kondig dat die eerste Navorsingsentrum Sosiale Uur, gemik op meesters en doktorale studente en navorsers, Vrydag 23 September vanaf 16:15 tot 17:15 in die Navorsingsentrum in die JS Gericke Biblioteek gehou word.

Ter viering van die eerste Sosiale Uur  gaan prof Yusef Waghid  gesels oor sy ervaring en benadering tot die inspirering en koestering van ʼn nuwe generasie navorsers. Prof Waghid, Dekaan van die Opvoedkunde Fakulteit en Professor in Opvoedingbeleidstudies, is onlangs met ‘n NNS Spesiale Vermeldingstoekenning vereer wat aan hom spesiale erkenning verleen vir sy werk as kampvegter vir die ontwikkeling van navorsingskapasiteit by Suid-Afrikaanse hoër onderwysinstansies gedurende 2011.

Die Navorsingsentrum Sosiale Uur is ‘n inisiatief van die Biblioteek- en Inligtingsdiens wat gemik is op die ontwikkeling en opbou van ‘n gemeenskap van navorsers, asook die skep van geleenthede waar ontluikende navorsers kan skakel, gesels, inspirasie vind, idees uitruil, mekaar ondersteun en ontspan.

Wanneer: 23 September 2011
Waar: Navorsingsentrum, JS Gericke Biblioteek
Wie moet dit bywoon: Magister/doktorale studente, navorsers
Tyd: 16:15 – 17:15

RSVP: Klik asseblief hier om ‘n plek te bespreek, voor Donderdag 22 September2011
(A.g.v. beperkte plek, sal slegs 30 besprekings aanvaar word)

Verversings sal bedien word.