Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.
« Vorige Artikels    

ArtikelsSeptember, 2009

Effektiewe notules vir geslaagde vergaderings

Die US taalsentrum bied weer op Vrydag 23 Oktober hul gewilde voldag-werkswinkel oor die skryf van notules aan.Die goeie nuus is dat die US Vaardigheidsfonds dit vir agt (8) US-personeellede moontlik maak om hierdie werkswinkel gratis by te woon. Skryf dus sommer vandag nog in! In hierdie werkswinkel sal jy op ‘n interaktiewe, praktiese manier […]

Lees meer.....

Na-Doktorale Navorsingsgenoot: Departement Mikrobiologie

Posisie: Stellenbosch Universiteit ondersteun ‘n stimulerende navorsingsomgewing waar nuwe kennis en vaardighede ontwikkel, gedeel en toegepas kan word tot voordeel van die Suid Afrikaanse gemeenskap toegepas kan word. ‘n Na-doktorale navorsingsgenootskap is tans vir een jaar beskikbaar (met die opsie om vir nog ‘n 6 maande hernu te word). Navorsing: Die voorgestelde navorsingsprojek het ten […]

Lees meer.....

Gratis kopiëring en drukwerk by MY MeDIA

MY MeDIA, die kleurvolle boekwinkel in McDonaldstraat, bied vanaf 1 Oktober 2009 gratis kopiëring/drukwerk aan.Studente wat hul studentekaart toon, kan fotostate of drukwerk laat doen wat deur SUN MeDIA geborg word. Daar is ‘n beperking van 50 kopieë/drukstukke per student op papier waarvan die rugkant reeds vooraf gedruk is deur die borg. Volgens Justa Niemand, […]

Lees meer.....

30×30 Verkoping weer gehou!

Die 30 x 30 verkoping word vanaf 15 Oktober 2009 om 18:30 by die US Kunsgalery gehou. Die uitstalling duur tot 11 November 2009. Die tye is: Maandag tot Vrydag 09:00 – 17:00 en Saterdag 09:00 – 13:00 Rig navrae: Tel: 021 808 3524 of suz@sun.ac.za Visuele kunstenaars word genooi om werke in enige media na die US […]

Lees meer.....

Argitektuurlesing by die Universiteitsmuseum

Neo- baroque Die gewilde reeks lesings oor Suid-Afrikaanse argitektuur wat by die Universiteitsmuseum aangebied word, word op Woensdag, 7 Oktober 2009 hervat met ‘n lesing oor die Neo-Renaissance en Neo-Barok boukuns in Suid-Afrika. Die aanbieder is dr Matilda Burden. Die lesing vind plaas om 18:30 vir 18:45, sodat u eers ‘n glasie wyn kan geniet. […]

Lees meer.....

Professorale Intreerede: Prof Harald Pasch

Prof Harald Pasch van die Departement Chemie en Polimeerwetenskap lewer op Woensdag 14 Oktober 2009 sy professorale intreerede met die titel Analytical polymer science interfacing materials science and analytical chemistry. Plek: Jannaschsaal, Konservatorium Tyd: 17:30 Verversings word na die intreerede bedien. Dui asb spesiale dieetvereistes aan. RSVP voor 8 Oktober 2009 by Suzette Els by […]

Lees meer.....

PhD Verdediging: A comparative analysis of the G1/S transition control in kinetic models of the eukaryotic cell cycle

Departement Biochemie Spreker:  Riaan Conradie Titel: A comparative analysis of the G1/S transition control in kinetic models of the eukaryotic cell cycle. Datum: Donderdag 1 Oktober 2009 Tyd: 13:00 Plek: Biochemie Seminaarkamer A111 JC Smutsgebou, Stellenbosch Rig navrae aan prof Jacky Snoep (Promotor) Tel: 021 808 5844 E-pos: jls@sun.ac.za

Lees meer.....

Seminaar: Sequential random sampling for corona and hot-spot detection on transmission lines

Departement Statistiek en Aktuariële Wetenskap Spreker: Vincent Micali (Korporatiewe Dienste Afdeling, Eskom) Onderwerp: Sequential random sampling for corona and hot-spot detection on transmission lines Datum: Vrydag, 2 Oktober 2009 Tyd: 13:00 tot 14:00 Plek: Statistiekgebou (h/v Victoria- en Bosmanstraat, Stellenbosch), lokaal 2021 Navrae: Danie Uys, Tel: 021 808 3879, e-pos: dwu@sun.ac.za Tee en koffie vanaf […]

Lees meer.....