Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.
Nuutste Artikels » « Vorige Artikels    

ArtikelsNovember, 2009

Student-assistent gesoek: Afdeling Navorsingsontwikkeling

Die Afdeling Navorsingsontwikkeling benodig die dienste van ‘n student assistent op voltydse basis van 1-15 Desember en 5-15 Januarie vir databasis werk. Goeie kommunikasievermoëns en rekenaarvaardigheid word vereis, en verkieslik vertroudheid met MS Access. Studente wat belang stel kan ‘n kort CV stuur aan Christoff Pauw by cpauw@sun.ac.za  voor of op 1 Desember 2009.

Lees meer.....

Rektorstoekennings vir 2009 toegeken

Personeellede van die Universiteit Stellenbosch (US) is Dinsdagaand vir uitnemendheid in navorsing, dienslewering, gemeenskapsinteraksie en onderrig met die Rektorstoekennings vir 2009 beloon. Die geleentheid was in die Fismersaal in die Konservatorium gehou. Die toekennings word jaarliks aan personeellede toegeken vir hul uitsonderlike bydraes in die vier kategorieë. Prof Russel Botman, US Rektor en Visekanselier, het […]

Lees meer.....

Registreer vir die Maties Somersportkamp vir kinders!

Die Universiteit Stellenbosch se Sportburo, in samewerking met die Sport Prestasie Instituut (SUSPI), bied weer die gewilde vakansiesportkamp vir kinders op 14 en 15 Desember aan. Die kinders sal die geleentheid hê om aan ’n verskeidenheid aktiwiteite deel te neem, insluitende sokker, netbal, raakrugby, atletiek, tennis en hokkie. Dit sal twee dae vol pret en onvergeetlike […]

Lees meer.....

US lei NEPAD waterinisiatief

Die Universiteit Stellenbosch (US) sal in die volgende drie jaar voor vat wanneer dit kom by die uitbreiding van netwerke binne die waternavorsings- en opleidingsgemeenskappe van Suider- Afrika. Dit volg nadat die US onlangs aangewys is as koördineerder van die NEPAD Water Sentrums van Uitnemendheid-inisiatief, waardeur ‘n konsortium van Sentrums van Uitnemendheid gefokus op waternavorsing in onder meer Suid-Afrika, Malawi, Botswana, Zambië, Mosambiek en Namibië gestig is danksy befondsing van die Europese Kommissie.

Lees meer.....

US Viserektor gehuldig by nasionale GI Forum

Die Universiteite Stellenbosch se Viserektor: Gemeenskapsinteraksie en Personeel, prof Julian Smith, is onlangs by die formele loodsing van die South African Higher Education Community Engagement Forum in Durban uitgesonder vir die leidende rol wat hy gespeel het in die totstandkoming van hierdie nasionale forum en vir sy denkleierskap ten opsigte van gemeenskapsinteraksie by hoër onderwysinstellings in […]

Lees meer.....

Inligting vir 2010-eerstejaars in die pos

Die verwelkomingsprogramboekie vir nuwelingstudente wat in 2010 aan die Universiteit Stellenbosch kom studeer, is reeds aan die graad 12-leerders en hulle ouers gepos. ’n Elektroniese weergawe van die Verwelkomingsprogramboekie vir Nuwelingstudente en hulle Ouers is op die universiteit se webwerf beskikbaar by http://www.sun.ac.za/welkom. Hierdie leerders het ook ’n SMS van die Universiteit ontvang om hulle […]

Lees meer.....

Kortkursussertifikate – aanvraagvorm

Die Afdeling Kortkursusse wil graag personeel inlig dat daar nou ‘n voorskrif-formaat vir bestellings/versoeke vir die druk van kortkursussertifikate beskikbaar is Besoek asseblief die webblad van die Afdeling Kortkursusse om die regte proses te volg om sertifikate te bekom, asook om die verpligte inligting wat op die sertifikate moet verskyn en die voorskrif-formaat vir sertifikaatversoeke […]

Lees meer.....

Nuwe blog – Spesiale Versamelings, US Biblioteek- en Inligtingsdiens

Die afdeling Spesiale Versamelings in die JS Gericke Biblioteek van die Universiteit Stellenbosch (US) spog deesdae met hul eie blog, Sidenotes. Biblioteke maak deesdae al meer van Web 2.0 tegnologie gebruik om hul dienste te verryk. Hierdie blog is ’n voorbeeld daarvan en deel nuus, nuwe aanwinste en interessante brokkies uit die Spesiale Versamelings omgewing. […]

Lees meer.....