Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.

Artikels December 8th, 2009

Leef jou passie en roeping hoor graduandi

“Jou roeping en passie in die lewe is groter as enige graad of salaristjek. Jy moet jou roeping in die lewe vind en daarop reageer deur ’n werk te vind wat hierby aansluit. Dit moet iets wees wat jy regtig van hou en in die proses betaal kan word om te doen!” Dit was die boodskap […]

Lees meer.....

Graduandi kan besondere bydrae tot gesondheid in Afrika maak

Graduandi in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe kan ’n besondere bydrae lewer tot algemene gesondheid in Afrika. Dit was die boodskap van prof Wieland Gevers, voormalige dosent in Mediese Biochemie aan die Universiteit Stellenbosch (US) en voormalige uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap (ASSAf). Hy was Dinsdagoggend die spreker by die Desember 2009 gradeplegtigheid van […]

Lees meer.....

Afdeling Fasiliteitsbestuur: Jaareindfunksie

Die Afdeling Fasiliteitsbestuur hou op Vrydag, 11 Desember 2009 hul jaareindfunksie . Fasiliteitsbestuur personeel sal vanaf 11:30 nie in hul kantore beskikbaar wees nie, maar bystandspersoneel sal wel by die volgende nommers beskikbaar wees: Eiendomsdiens: 021 808 4666. Beplanning en Ontwikkeling: 082 380 3256 Risiko en Beskermingsdienste: 021 808 2330 (Stellenbosch Kampus) 021 938 9507 […]

Lees meer.....

Postdoktorale genootskapsbeurs by Sentrum vir Bybelinterpretasie en –Vertaling in Afrika (SEBIVA)

Die Sentrum vir Bybelinterpretasie en –Vertaling in Afrika (SEBIVA) wag aansoeke in vir ‘n Postdoktorale genootskapsbeurs vir 2010. Die kandidaat sal voltyds navorsing doen oor die tema: “Die Bybel tussen akademie en geloofsgemeenskappe”. Hierdie verkennende studie sal die raakvlakke tussen akademiese en nie-akademiese omgang met die Bybel ondersoek. Kwalifikasies: • Doktorsgraad in Ou Testament of […]

Lees meer.....

Afrika se biowiskundiges op Stellenbosch byeen

Die Departement Wiskundige Wetenskappe het gasheer gespeel vir die pasafgelope eerste konferensie van die Afrika Vereniging vir Biowiskunde (AVB), wat by die Universiteit Stellenbosch gehou is. Dit is die AVB se eerste volwaardige kongres sedert die stigting daarvan in Marokko verlede jaar.

Lees meer.....