Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
US ontvang gesogte lidmaatskap van internasionale konsortium van universiteite


Die Universiteit Stellenbosch (US) is die eerste universiteit in Suid-Afrika en Afrika om lid te word van die globale Academic Consortium for the 21st Century (AC21)-organisasie.

Die organisasie is in 2002 onder leiding van Nagoya Universiteit in Japan gestig as ’n internasionale netwerk van opvoedkundige, navorsings- en industriële organisasies. AC21 se doel is onder meer samewerking tussen die verskillende lede wat betref onderrig en navorsing en die uitruil van kennis met die oog op die verbetering van die kwaliteit van lewe op aarde.

Die organisasie bestaan uit twintig universiteite van onder meer Australië, Europa, Asië, die VSA en die VK sowel as ses industriële vennote waaronder die Toyota Motorkorporasie.

Volgens mnr Robert Kotzé, Direkteur van die Internasionale Kantoor, kan universiteite slegs op uitnodiging lid word. “Op grond van kontak wat prof Arnold van Zyl, Viserektor: Navorsing aan die US met die Tegniese Universiteit Chemnitz in Duitsland het en samewerking in bedryfsingenieurswese tussen die US en Chemnitz, is die US deur Chemnitz as lid van die konsortium voorgestel.”

Mnr Kotzé het verder verduidelik dat ’n beduidende groep universiteite in die AC21-konsortium van China is en dat lidmaatskap van die netwerk beteken dat die US nou goeie skakeling met hierdie universiteite sal kan opbou. “Die lidmaatskap is ’n beduidende versterking van ons internasionale netwerk van universiteite. Daar is ’n sterk fokus op navorsing en tegnologie-oordrag binne die streke en provinsies waarin elkeen funksioneer. Verder kan Stellenbosch vanuit ons perspektief oor Gemeenskapsinteraksie ’n belangrike perspektief tot die netwerk bydra. Daar is ook ruimte vir studente-uitruilprogramme en algemene studente-interaksie via ’n tweejaarlikse AC21 Studenteforum. Ons is reeds deur die Universiteit van Adelaide genader vir moontlike direkte bilaterale samewerking.”

Meer oor AC21

Who we are

The Academic Consortium for the 21st Century (AC21) was established on June 24, 2002 at the International Forum 2002 hosted by Nagoya University, Japan, as an international network comprised of educational, research and industrial organizations throughout the world. The Forum brought together the presidents and high-ranking delegations from twenty-five of the world’s leading education and research institutions, and resulted in the founding of a new and vigorous global partnership in higher education, “Academic Consortium AC21”.

The principal theme of the inaugural forum, “The Role of Universities in the 21st Century”, continues to guide AC21’s activities to this day. In an era of continuous change, we believe that institutions of higher education must take the initiative in responding to the rapidly transforming needs of society, and that an international university network, with its common pool of knowledge, expertise and experience, comprises the optimum means to accomplish this. As demonstrated by the scale of our projects and activities, AC21 is firmly committed to contributing to the global knowledge sector.

The vision of AC21 is the promoting of cooperation in education and research between members, the bridging between different societies in the world and the delivering of wisdom to all people to mutually understand and share values, knowledge and cultures necessary to improve quality of life and to foster co-existence beyond national and regional boundaries in the 21st century.

The AC21 logo representing the harmonious cooperation in education and research bridging between different societies in the world to share

Main Activities

The activities of AC21 can be divided into the three broad areas of Education, Research, and Partnerships with Industry and Local Regions. Through joining the organization, all members have agreed to support the following activities:

 1.  Regularly holding AC21 International Research and Student Forums
 2. Active exchange of students, faculty members and administrative staff
 3. Shared access to information on research interests and academic activities
 4. Development of cooperative educational programs
 5. Development of partnerships with industry and local regions.

Education:

 • Development of students with a multi-cultural understanding and an international perspective
 • Promotion of interdisciplinary research bridging the cultural gap between humanities and science
 • Promotion of lifelong education
 • Dissemination of world-class knowledge and provision of outstanding human resource development

Research:

• Support of high-quality, internationally active researchers

 • Promotion of international collaborative research
 • Creation of international frameworks for technology transfer
 • Assisting the development of internationally competitive industries

Partnerships with Local Regions and Industry:

 • Development of cultural and technological exchange
 • Understanding company cultures through international internship programs
 • Strengthening of R&D through collaboration of AC21 (associate) members
 • Provision of information on legislations, labor, etc. for associate members

Members

Australia

 • University of Adelaide
 • University of Sydney

China

 • Huazhong University of Science and Technology
 • Jilin University
 • Nanjing University
 • Northeastern University
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tongji University

France

 • University of Strasbourg

Germany

 • Chemnitz University of Technology
 • University of Freiburg

Indonesia

 • Gadjah Mada University

Japan

 • Nagoya University

Lao Peoples Democratic Republic

 • National University of Laos

South Africa

 • Stellenbosch University

Thailand

 • Chulalongkorn University
 • Kasetsart University

United Kingdom

 • University of Warwick

United States

 • North Carolina State University

Plaas u kommentaar

*