Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
Wet op inligting motivering agter die hersiening van Perskode


Die ANC-regering se wetsvoorstel vir die Beskerming van Inligting het redakteurs warm onder die kraag gelaat, maar dr Johan Retief, adjunk-ombudsman, sê daar is tog ruimte vir beter selfregulering.

Retief het Maandag ’n groep studente, joernaliste en belangstellendes by die MEDIAFRIKA-sentrum van die Joernalistiekdepartement toegespreek oor die tekortkominge en voorstelle vir die hersiening van die Suid-Afrikaanse Perskode.

MEDIAFRIKA vorm deel van die Universiteit Stellenbosch (US) se HOOP Projek wat daarop gefokus is op die bevordering van demokrasie en menseregte.

Volgens Retief het hy ʼn klein studie gedoen en bevind dat ʼn skrale 5% van joernaliste al die Perskode gelees het en sommige weet nie eens dat so iets bestaan nie.

Maar buiten vir die oënskynlike gebrek aan sigbaarheid van die Persraad – waaraan hulle hoop om binnekort te begin aandag gee – het Retief verskeie leemtes in die bestaande Perskode uitgewys. Een van die tekortkominge is dat die kode nêrens noem dat die waarheid maksimaliseer en die skade wat stories aanrig, geminimaliseer behoort te word nie. Dit lê ook geen riglyne neer vir hoe inligting ingesamel behoort te word nie en spreek ook nie die kwessie van die gebruik van anonieme bronne aan nie.

Ander leemtes sluit ook in ʼn gebrek aan rigtingwysers vir die beskerming van kinders se regte en belange en hoe daar met die waardigheid en privaatheid van mense waaroor daar geskryf word, omgegaan behoort te word. Die botsende belange van joernaliste word ook aangeraak. Voorstelle vir hoe hierdie kwessies in die Perskode aangeraak behoort te word is reeds gemaak en sal binnekort op ʼn vergadering van die Nasionale Persraad bespreek word.

Volgens Retief word vrae soos of die ombudsman ʼn skeidsregter moet wees of in diens staan van die publiek en dus die klaers verteenwoordig, nog bespreek. Voorstelle dat die ombudsman meer tande moet wys en publikasies beboet of hulle aansê om elke drie maande hul oortredings op hul voorblad te publiseer, sal ook nog onder die loep kom.

“Ons moet vir die ANC dankie sê dat hulle ons aangespoor het om die Etiese Kode te hersien,” het Retief gesê.


Plaas u kommentaar

*