Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
Nuwe gesondheidsorgopleidingsmodel om landelike gesondheidsopleiding en –diens te verbeter


‘n Nuwe vleuel vir die opleiding van studente in die gesondheidswetenskappe is Dinsdagaand (30 November)  by die Worcester Dagsorgkliniek geopen. Dit is die jongste projek deur die Universiteit Stellenbosch en die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap om die tekort aan professionele gesondheidsorgpraktisyns in landelike gebiede om te keer en om studente bloot te stel aan die gesondheidsbehoeftes van gemeenskappe wat op die platteland woon.

Prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier van die Universiteit het die fasiliteit aan dr Joey Cupido, Adjunk Direkteur-Generaal: Distriksgesondheidsdienste en Gesondheidsprogramme van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, oorhandig. Prof Botman het beklemtoon dat die langtermyn-doelwit ʼn omvattende landelike ontwikkelingsplatform is. “Ons slaan dus hier behoorlik ʼn slag vir landelike gebiede – spesifiek vir gesondheidsorg in dié stadium. Ek meen die impak hiervan gaan regdeur ons land en die res van Afrika uitkring.” het hy gesê.

Die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Gesondheidswetenskappe (FGW) het in 2001 die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid in die Boland- en Overbergstreek tot stand gebring. Prof Wynand van der Merwe, dekaan van die FGW, het by die geleentheid genoem dat 64% van die bevolking in landelike omgewings woon en slegs 20% mediese dokters op die platteland praktiseer. Die FGW se kollektiewe intensie met hierdie projek is om ander fakulteite ook te betrek met die doelwit om volhoubare ontwikkeling te bevorder,” het Van der Merwe gesê.

Die eerste groep van nege studente-vrywilligers sal in 2011 hul finale jaar van opleiding aan die Ukwanda Landelike Kliniese Skool onder die toesig van spesialiste in primêre gesondheidsorg voltooi. Die Universiteit hoop om vanaf 2012 jaarliks 30 studente in hul finale jaar in landelike gebiede op te lei. Dit sal die eerste keer wees dat Suid-Afrikaanse mediese studente hul finale jaar van opleiding uitsluitlik in ‘n landelike gesondheidsomgewing sal ontvang.

Die hoof-opleidingsentrum van die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid is tans in Worcester geleë, met soortgelyke sentrums in nege dorpe regoor die Wes-Kaap en een in Madwaleni in die Oos-Kaap. Prof Hoffie Conradie, Direkteur van Ukwanda, is van mening dat die uitbreiding van die FGW-US se gesondheidsopleiding ‘n wen-wen situasie vir alle rolspelers is – die studente doen waardevolle, eerstehandse ondervinding op, terwyl die gemeenskap voordeel put uit ‘n toename in die beskikbaarheid van gesondheidsorgpraktisyns.

Volgens Conradie, “het internasionale navorsing getoon dat studente wat in landelike omgewings grootword, en vandaar gewerf word, meer geneë is om terug te keer na hulle wortels wanneer hulle begin praktiseer”. As ‘n kenner van landelike gesondheidsorg, het prof Conradie onlangs vyf weke in Australië deurgebring om die landelike kliniese skole van Fliners en Monash Universiteite te bestudeer. Al twaalf mediese skole in Australië het landelike skole (sewentien in totaal), wat grootliks bygedra het tot die bevordering van landelike gesondheidsorg in Australië.

Die nuwe vleuel, wat as die Ukwanda Studenteleersentrum bekend staan, sal dien as basis vir studente in gesondheidswetenskappe se kliniese opleiding en ondervinding in ʼn landelike omgewing. Die studente werk onder toesig van opgeleide en ervare spesialiste in die gesondheidswetenskappe. Die vleuel is ontwerp sodat opgeleide dokters konsultasies met hul eie pasiënte kan afwissel met toesig oor studentekonsultasies, sonder om die aantal pasiënte wat daagliks behandel kan word te verminder.

Voortvloeiend uit die sukses van die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid, sal die nuwe opleidingsvleuel gevolg word deur die oprigting van die vlagskip Ukwanda Landelike Kliniese Skool, wat deel vorm van die US se strategiese HOOP Projek – ʼn ambisieuse inisiatief wat daarop gerig is om die universiteit se akademiese en navorsingskundigheid tot diens van die samelewing te stel.

Prof Botman het verduidelik dat Projek Hoop die universiteit se manier is om “onsself te posisioneer om tot groter diens tot die gemeenskap te wees. Ons pas ons sterkpunte as instansie – toonaangewende navorsing, uitstekende onderwys en onderrig en deursigtige gemeenskapsinteraksie, op gefokusde wyse toe op klaarblyklik onoplosbare probleme in die wêreld rondom ons.”

Dr Cupido het in antwoord gesê dat die vennootskap tussen die US FGW en die Departement van Gesondheid toenemend positief sinergie toon ten opsigte van vier belangrike strategiese doelwitte, nl. dienslewering, voortgesette professionele opleiding, investering in akademie en laastens in navorsing. Hy het beklemtoon dat samewerking tussen die twee instellings tot voordeel van die pasiënt moet strek en dat pasiënt gesentreerde dienslewering belangrik is.

* Ukwanda is ʼn isiXhosa woord wat beteken, “om binne die gemeenskap te groei en te ontwikkel”.

Onderskrif (foto bo): Prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier en dr Joey Cupido, Adjunk-direkteur-generaal: Distriksgesondheidsdienste en Gesondheidsprogramme van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, onthul die gedenkplaat by die nuwe vleuel vir die opleiding van studente in die gesondheidswetenskappe by die Worcester Dagsorgkliniek.

Foto onder: Leerders van die De la Bat Skool vir Dowes op Worcester het gaste met die sing van die Nasionale Lied begelei deur die gebruik van gebaretaal.

  • Kliek hier vir foto’s van die geleentheid.
Plaas u kommentaar

*