Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
Poste vir studente by die nuwe Navorsingsentrum, JS Gericke Biblioteek


Die Biblioteek- en Inligtingsdiens nooi hiermee senior studente (besig met magister of doktorale studie), met ’n sterk belangstelling in navorsing, om aansoek te doen vir poste as studente-assistente in die Navorsingsentrum. Van suksesvolle kandidate sal verwag word om nagraadse studente in die Sentrum by te staan met algemene navorsingsondersteuning, bibliografiese navrae en ander aktiwiteite.

Die Navorsingsentrum, ’n hoë-vlak navorsingsomgewing vir eksklusiewe gebruik deur magister en doktorale studente en navorsers, is ’n  nuwe fasiliteit in die JS Gericke Biblioteek. Die hoofdoel van die Sentrum is om die Biblioteek se steun vir nagraadse studie en navorsing te verbeter deur ’n bevorderlike omgewing vir navorsing te verskaf. In die Sentrum kan navorsers in seminaarkamers en gesprekslokale gesprek voer en debateer, in die gemaklike sitarea ontspan of in selfstudie verdiep.

Vereistes:

  • Voltydse meesters of doktorale student
  • Uitstekende rekenaarvaardigheid
  • Uitstekende interpersoonlike vaardighede en diensingesteldheid
  • Kennis van die gerekenariseerde biblioteekkatalogus en ander elektroniese databasisse soos MS Office (Word en Excel) en die Internet
  • Beskikbaar om ongeveer 15-20 uur (3 skofte) per week te werk
  • Beskikbaar om die verpligte opleidingsprogram op 17, 18 en 19 Januarie 2011 te deurloop

Dienstermyn: 01/02/2011 tot 23/12/2011
Vergoeding: R33.01 per uur
Aansoeke:  Kandidate moet asseblief ’n CV en dekbrief, waarin die kandidaat sy/haar geskiktheid vir die pos beklemtoon, besorg aan Me Marié Roux, JS Gericke Biblioteek, Privaatsak X5036, Stellenbosch, 7599 of stuur dit per e-pos aan  mr@sun.ac.za. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Desember 2010.

Navrae: 021 808 2623


Een kommentaar to “Poste vir studente by die nuwe Navorsingsentrum, JS Gericke Biblioteek”

  1. TOETS!

Plaas u kommentaar

*