Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
Prof Peter Donald word internasionaal vereer

Prof Peter Donald, Emeritus Professor in die Department Pediatrie en Kindergesondheid, Fakulteit Gesondheidswetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch (US), het onlangs die Internasionale Unie teen Tuberkulose en Longsiektes se hoogste eer ontvang.

Die Unie-medalje is aan hom  by die 2010 Algemene Vergadering in Berlyn, Duitsland toegeken.

Die unie ken dié medalje toe aan persone wat uitsonderlike bydraes tot tuberkulose en nie-tuberkulose longsiektes gelewer het. Prof Donald het erkenning ontvang vir sy bydraes tot kinderlonggesondheid en veral kindertuberkulose. Lees meer…

Moenie ophou om MIV/vigs te beveg nie – boodskap by 6de Wêreldvigsdagkonsert

Dit was ‘n aand om die onbesonge helde in die stryd teen MIV/vigs te vereer – en dit is gedoen met musiek uit die boonste rakke.

Die 6de Wêreldvigsdagkonsert, aangebied deur die Afrikasentrum vir MIV/vigsbestuur, is gisteraand in ‘n stampvol Artscape-teater in Kaapstad gehou. Die wêreldbekende groep, Ladysmith Black Mambazo, was van die kunstenaars wat opgetree het.

Prof Jan du Toit, Direkteur van die Sentrum, het gesê die grootste rede vir die vigs-pandemie wêreldwyd is die stilte wat rondom dit heers. Hy het mense aangemoedig om die stryd teen MIV/vigs voort te sit en hulself met kennis te bewapen om die boodskap van bekamping en voorkoming die wêreld in te stuur.

Prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch, het kortliks gepraat oor die HOOP Projek, waarvan die Afrikasentrum deel is, en het gesê dit is die Universiteit se manier om ‘n verskil te maak waar dit die nodigste is en van die samelewing se grootste uitdagings aan te pak deur die beste wetenskap daarop toe te spits.

Hy het bygevoeg dat die US baie maniere inspan om die stryd teen MIV/vigs te beveg en het ook gesê almal van ons moet ‘n verskil maak – nie net op geleenthede soos Wêreldvigsdag nie, maar elke dag.

Hierna het die konsert in alle erns begin. Ladysmith Black Mambazo het gewys waarom hulle wêreldwyd beroemd is en die nuweling, Kaylim Davids (14), het die gehoor in vervoering gehad met die groot stem wat uit dié jong seun gekom het. Sharon Kips, Rouchelle Liedeman, die Nuwe Apostoliese Simfonie Orkes en Koor asook prof Jimmie Earl Perry (verbonde aan die Afrikasentrum) het die gehoor gaande gehad met hul opvoerings.

Soos vantevore was die nimlike Soli Philander die seremoniemeester en het hy die gehoor gereeld laat skater met sy kwinkslae en spitsvondighede.

Onderskrif 1: Kaylim Davids (14) het die gehoor in vervoering gehad met sy optrede.

Onderskrif 2: Ladysmith Black Mambazo het weereens bewys waarom hulle regoor die wêreld bekend is. (Foto’s verskaf)

* English to follow*

Nuwe gesondheidsorgopleidingsmodel om landelike gesondheidsopleiding en –diens te verbeter

‘n Nuwe vleuel vir die opleiding van studente in die gesondheidswetenskappe is Dinsdagaand (30 November)  by die Worcester Dagsorgkliniek geopen. Dit is die jongste projek deur die Universiteit Stellenbosch en die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap om die tekort aan professionele gesondheidsorgpraktisyns in landelike gebiede om te keer en om studente bloot te stel aan die gesondheidsbehoeftes van gemeenskappe wat op die platteland woon.

Prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier van die Universiteit het die fasiliteit aan dr Joey Cupido, Adjunk Direkteur-Generaal: Distriksgesondheidsdienste en Gesondheidsprogramme van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, oorhandig. Prof Botman het beklemtoon dat die langtermyn-doelwit ʼn omvattende landelike ontwikkelingsplatform is. “Ons slaan dus hier behoorlik ʼn slag vir landelike gebiede – spesifiek vir gesondheidsorg in dié stadium. Ek meen die impak hiervan gaan regdeur ons land en die res van Afrika uitkring.” het hy gesê.

Die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Gesondheidswetenskappe (FGW) het in 2001 die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid in die Boland- en Overbergstreek tot stand gebring. Prof Wynand van der Merwe, dekaan van die FGW, het by die geleentheid genoem dat 64% van die bevolking in landelike omgewings woon en slegs 20% mediese dokters op die platteland praktiseer. Die FGW se kollektiewe intensie met hierdie projek is om ander fakulteite ook te betrek met die doelwit om volhoubare ontwikkeling te bevorder,” het Van der Merwe gesê.

Die eerste groep van nege studente-vrywilligers sal in 2011 hul finale jaar van opleiding aan die Ukwanda Landelike Kliniese Skool onder die toesig van spesialiste in primêre gesondheidsorg voltooi. Die Universiteit hoop om vanaf 2012 jaarliks 30 studente in hul finale jaar in landelike gebiede op te lei. Dit sal die eerste keer wees dat Suid-Afrikaanse mediese studente hul finale jaar van opleiding uitsluitlik in ‘n landelike gesondheidsomgewing sal ontvang.

Die hoof-opleidingsentrum van die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid is tans in Worcester geleë, met soortgelyke sentrums in nege dorpe regoor die Wes-Kaap en een in Madwaleni in die Oos-Kaap. Prof Hoffie Conradie, Direkteur van Ukwanda, is van mening dat die uitbreiding van die FGW-US se gesondheidsopleiding ‘n wen-wen situasie vir alle rolspelers is – die studente doen waardevolle, eerstehandse ondervinding op, terwyl die gemeenskap voordeel put uit ‘n toename in die beskikbaarheid van gesondheidsorgpraktisyns.

Volgens Conradie, “het internasionale navorsing getoon dat studente wat in landelike omgewings grootword, en vandaar gewerf word, meer geneë is om terug te keer na hulle wortels wanneer hulle begin praktiseer”. As ‘n kenner van landelike gesondheidsorg, het prof Conradie onlangs vyf weke in Australië deurgebring om die landelike kliniese skole van Fliners en Monash Universiteite te bestudeer. Al twaalf mediese skole in Australië het landelike skole (sewentien in totaal), wat grootliks bygedra het tot die bevordering van landelike gesondheidsorg in Australië.

Die nuwe vleuel, wat as die Ukwanda Studenteleersentrum bekend staan, sal dien as basis vir studente in gesondheidswetenskappe se kliniese opleiding en ondervinding in ʼn landelike omgewing. Die studente werk onder toesig van opgeleide en ervare spesialiste in die gesondheidswetenskappe. Die vleuel is ontwerp sodat opgeleide dokters konsultasies met hul eie pasiënte kan afwissel met toesig oor studentekonsultasies, sonder om die aantal pasiënte wat daagliks behandel kan word te verminder.

Voortvloeiend uit die sukses van die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid, sal die nuwe opleidingsvleuel gevolg word deur die oprigting van die vlagskip Ukwanda Landelike Kliniese Skool, wat deel vorm van die US se strategiese HOOP Projek – ʼn ambisieuse inisiatief wat daarop gerig is om die universiteit se akademiese en navorsingskundigheid tot diens van die samelewing te stel.

Prof Botman het verduidelik dat Projek Hoop die universiteit se manier is om “onsself te posisioneer om tot groter diens tot die gemeenskap te wees. Ons pas ons sterkpunte as instansie – toonaangewende navorsing, uitstekende onderwys en onderrig en deursigtige gemeenskapsinteraksie, op gefokusde wyse toe op klaarblyklik onoplosbare probleme in die wêreld rondom ons.”

Dr Cupido het in antwoord gesê dat die vennootskap tussen die US FGW en die Departement van Gesondheid toenemend positief sinergie toon ten opsigte van vier belangrike strategiese doelwitte, nl. dienslewering, voortgesette professionele opleiding, investering in akademie en laastens in navorsing. Hy het beklemtoon dat samewerking tussen die twee instellings tot voordeel van die pasiënt moet strek en dat pasiënt gesentreerde dienslewering belangrik is.

* Ukwanda is ʼn isiXhosa woord wat beteken, “om binne die gemeenskap te groei en te ontwikkel”.

Onderskrif (foto bo): Prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier en dr Joey Cupido, Adjunk-direkteur-generaal: Distriksgesondheidsdienste en Gesondheidsprogramme van die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid, onthul die gedenkplaat by die nuwe vleuel vir die opleiding van studente in die gesondheidswetenskappe by die Worcester Dagsorgkliniek.

Foto onder: Leerders van die De la Bat Skool vir Dowes op Worcester het gaste met die sing van die Nasionale Lied begelei deur die gebruik van gebaretaal.

 • Kliek hier vir foto’s van die geleentheid.Poste beskikbaar vir studente by die Uitleenafdeling, JS Gericke Biblioteek

 JS Gericke Biblioteek
Bronverskaffingsafdeling
Studente-Assistente benodig vir 2011

 Werksure: ’n Span studente-assistente werk diensbeurte op ’n rotasiebasis volgens ’n rooster, Maandag – Donderdagaande: 16:30 – 22.00; asook Saterdae: 10:00 – 16:30.

Pligte: Uitleen-, reserwe- en administratiewe funksies, asook algemene navrae en kliëntediens binne die Bronverskaffingsomgewing.

Vereistes:

 • Baie goeie rekenaarvaardigheid
 • Goeie kommunikasievaardighede in beide Afrikaans en Engels
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede
 • Vermoë om onafhanklik te kan werk en verantwoordelikheid te neem
 • Beskikbaarheid en aanpasbaarheid in die werksomgewing.

Aanbeveling: Op nagraadse vlak van ‘n studierigting met min gereelde klasbywoning; Kennis van die Aleph-biblioteekrekenaarstelsel.

Dienstermyn: Maandag 24 Januarie 2011 tot 15 November 2011.

Opleiding: Die bywoning van ‘n opleidingsprogram is verpligtend vir suksesvolle kandidate: 24 – 28 Januarie 2011.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 8 Januarie 2011

Salaris: Vergoeding word volgens ’n uurlikse tarief bereken ( ± R33.00 vir 2011) en word maandeliks betaal.

Navrae: Me Reinet Faasen by 021 808 4883 of e-pos: reinetf@sun.ac.za  of me Heidi Julies by 021 808 4380 of e-pos: hjulies@sun.ac.za

Jou aansoek moet die volgende insluit:

 • ‘n Volledige Curriculum Vitae
 • ‘n Toepaslike dekbrief (wat ook melding maak van jou studieplanne vir 2011)
 • ‘n Aanduiding tot watter mate aan bg. vereistes voldoen word

Dit moet gerig word aan me RC Faasen (Lokaal 1004A) en ingehandig word by die JS Gericke Biblioteek of gepos word aan: JS Gericke Biblioteek, Privaatsak X5036, Stellenbosch, 7599, of faks (021) 808 3723, of stuur per e-pos aan reinetf@sun.ac.za  met ’n cc aan hjulies@sun.ac.za

Nadoktorale genootskap in Onderwysleierskap en -bestuur in Skole

Die navorsingsprojek “Skoolleierskap, -bestuur en -beheer in ʼn diverse konteks, vir volhoubare onderwys van gehalte vir almal” deur prof Jan Heystek van die Universiteit Stellenbosch bied ʼn nadoktorale genootskap in Onderwysleierskap en -bestuur in Skole. Die doel van die genootskap is om ons begrip van skoolleierskap en -bestuur in die diverse Suid-Afrikaanse skoolkonteks te verbeter. Die genootskap konsentreer bepaald op bestuur en leierskap binne skole se finansiële beperkinge, en is beskikbaar vir minstens ʼn jaar.

Vereistes:
Aansoekers uit Suid-Afrika of ander lande in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG) sal voorkeur geniet. Indien ʼn internasionale aansoeker gekeur word, moet hy/sy aan alle visumvereistes voldoen en op eie onkoste om die toepaslike visum aansoek doen. Aansoekers moet oor ʼn PhD-graad in Onderwysleierskap, -bestuur en -beheer beskik. Die suksesvolle kandidaat moes sy/haar PhD binne die afgelope vyf jaar voltooi het. Die pos vereis ʼn uitstekende nagraadse studiegeskiedenis en goeie analitiese en navorsingsvaardighede.

Sluitingsdatum: 30 November 2010
Aansoeke moet ʼn volledige CV en, waar toepaslik, alle akademiese publikasies, byvoorbeeld artikels, insluit.
Vir verdere inligting, skakel asseblief met prof Jan Heystek by heystek@sun.ac.za.
Aansoeke sal nagegaan word sodra dit ontvang word. Hierdie proses sal voortduur totdat die pos gevul word. Ons behou ook die reg om geen aanstelling te maak nie.

Maties se rekenaarghoeroes op pad na wêreldeindstryd in Egipte

 ‘n Span studente van die Universiteit Stellenbosch het hul slag as rekenaarwetenskaplikes gewys toe hulle vir die wêreldeindstryd van die Association for Computing Machinery (ACM) se International Collegiate Programming Contest in Egipte volgende jaar gekwalifiseer het.

Ralf Kistner

Die ACM ICP-wêreldeindstryd, bekend as die “The Battle of the Brains”, het die wêreld se 100 topuniversiteitspanne uitgedaag om oop standaardtegnologie te gebruik om sagteware te ontwerp wat werklike probleme oplos. Die inisiatief word deur IBM geborg.

Die Stellenbosch-span, bestaande uit Ralf Kistner en Dirk-B Coetzee, albei  vierdejaarstudente in elektriese en elektroniese ingenieurswese,  en Francois Conradie, ’n eerstejaarstudent in aktuariële wetenskap, sal Afrika suid van die Sahara by die wêreldeindstryd in Sharm-el-sheikh, Egipte, in Maart 2011 verteenwoordig.

Dirk-B Coetzee

Volgens prof Konrad Scheffler van die Afdeling Rekenaarwetenskap in die

Departement Wiskundige Wetenskappe was die span se prestasie by die streekseindstryd nogal merkwaardig, aangesien hulle sonder een van hul spanmaats moes meeding. Weens ongesteldheid kon Dirk-B nie aan die plaaslike kompetisie deelneem nie.

“Dit is baie indrukwekkend dat Francois en Ralf sonder die volledige span daarin kon slaag om vir die wêreldeindstryd te kwalifiseer,” sê prof Scheffler, wat die vier US-spanne na die streekseindstryd in Kaapstad vergesel het.

Dit is die eerste keer in nege jaar wat die Universiteit van Kaapstad (UK) nie die streekskompetisie gewen het nie. Hierdie jaar was dit weer naelskraap, met UK wat vier van die eerste ses posisies in die streek behaal het.

Francois Conradie

Die top-US-span was die eerste van twee groepe wat al sewe probleme kon oplos. Die ander US-spanne het egter nie teleurgestel nie, en almal het ten minste drie probleme opgelos. Hierdie spanne het 4de, 11de en 21ste plek gekry onder 83 spanne.

Prof Scheffler was beïndruk daardeur dat drie van die vier Matie-spanne ’n probleem kon oplos wat ’n ietwat wanordelike numeriese evaluering van ’n roete-integraal behels het – iets wat hy as heel ingewikkeld beskou.

By die wêreldeindstryd sal elke span van drie studente binne vyf uur ’n hand vol probleme van verskeie moeilikheidsgrade moet oplos. Die kompetisie se probleme sal gegrond wees op werklike probleme, soos om programme te ontwikkel wat sal voorspel waar reënwater van tsoenami’s en orkane sal opgaar.

Ramp ons voorland as planeet nie minder hulpbronne gebruik nie, waarsku volhoubaarheidskundiges

Die belang van volhoubare ontwikkeling is beklemtoon by ‘n onthaal wat die Universiteit Stellenbosch (US) op Woensdagaand 24 November 2010 vir die Verenigde Nasies-omgewingsprogram (UNEP) se Internasionale Paneel oor Volhoubare Hulpbronbestuur aangebied het.

“Ons gaan ‘n rampspoedige toekoms tegemoet as almal op aarde teen dieselfde tempo as die ontwikkelde wêreld hulpbronne gebruik. Europa, Amerika en Japan se ekonomieë is uiters verkwistend,” het prof Ernst von Weizsäcker, die medevoorsitter van die Paneel, in sy toespraak gesê.

In aansluiting by ‘n punt wat prof Mark Swilling van die US se Skool vir Publieke Leierskap vroeër die dag geopper het, het prof Von Weizsäcker gesê: “Ons moet welvaart en hulpbrongebruik van mekaar ontkoppel.”

Prof Swilling is Direkteur van die Volhoubaarheidsinstituut buite Stellenbosch, waar die Paneel vandeesweek sy eerste byeenkoms op Afrikabodem gehad het. Die Paneel is in 2007 gestig, met prof Swilling as een van die deskundige lede.

In sy toespraak het prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier van die US, gesê die Universiteit steun die werk van die Paneel. Volhoubaarheid is een van die oogmerke van die US se HOOP Projek, ʼn inisiatief om die Universiteit se wetenskaplike kundigheid tot voordeel van die samelewing aan te wend.

“Suid-Afrika se ekonomie moet sy hulpbron- en energie-intensiewe aard te bowe kom. Nywerheidsontwikkeling is belangrik vir ekonomiese groei, maar nou het ons ʼn gulde geleentheid om ook ʼn volhoubare omgewing te bevorder,” het prof Botman gesê. Hy het voorts verwys na die “toenemende wêreldwye bewustheid van die behoefte aan verantwoordelike hulpbrongebruik”.

“By die Universiteit Stellenbosch streef ons na ʼn balans tussen die omgewing en nywerheid, en dít kom tot uiting in ons benadering tot volhoubaarheid as ʼn universiteit.”

“Volhoubaarheid raak ál drie ons kernfunksies – onderrig en leer, navorsing én gemeenskapsinteraksie – sowel as ons steundienste en infrastruktuur,” het prof Leopoldt van Huyssteen, die US se Uitvoerende Direkteur: Bedryf en Finansies, gesê ter toeligting van die Universiteit se nuwe DVD oor volhoubaarheid, wat by die onthaal vertoon is.

Prof Von Weizsäcker het die HOOP Projek lof toegeswaai en gesê dit verteenwoordig die soort waagmoedige benadering wat nodig is om ʼn volhoubare toekoms te verseker.

“Universiteite bemoei hulself gewoonlik met die wetenskaplike ontleding van feite, die sistematisering daarvan, en die publikasie van die resultate. Feite lê egter by implikasie in die verlede.

“Wat julle met die HOOP Projek doen, is om na die toekoms te kyk – om die toekoms vir die mense van julle land én die wêreld te verbeter. Julle metodologie is anders, in sy geheel meer riskant, maar ek loof julle daarvoor. Ek dink méér instellings moet hierdie benadering volg om goeie wetenskap met hoop vir die samelewing te kombineer,” het hy gesê.

 • Lees prof Russel Botman se toespraak hier.
 • Kyk na ‘n 10 min video hier.

Onderskrif: Prof Ernst von Weizsäcker, Medevoorsitter van die Verenigde Nasies-omgewingsprogram (UNEP) se Internasionale Paneel oor Volhoubare Hulpbronbestuurdie. Foto: Justing Alberts

Postdoktorale Navorsingsgenootskap: Tersiêre Chemie Onderrig

Omvang van Navorsing: Daar sal van die suksesvolle aansoeker verwag word om navorsing te doen in tersiêre chemie onderrig met die fokus op die effektiwiteit van eerstejaars chemie laboratorium praktika.  Die navorsing sal ook behels dat die student ‘n effektiewe onderrigmodel vir leer in die eerstejaars chemie laboratorium moet saamstel.  Daar sal verder van die suksesvolle kandidaat verwag word om sy/haar navorsing in ten minste een geakkrediteerde joernaal te publiseer.

Vereiste: PhD (moes gegradueer het binne die afgelope vyf jaar) in Chemie.

Aanvang van pligte: 1 Januarie 2011

Sluitingsdatum: 30 November 2010

Navrae: Dr. M Lutz (mlutz@sun.ac.za ) or 021 808 9251

Stuur ‘n aansoekbrief saam met ‘n verkorte curriculum vitae en ‘n lys van publikasies sowel as die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente na dr M. Lutz by mlutz@sun.ac.za  of Departement van Chemie en Polimeerwetenskap, Privaatsak XI, Matieland, 7602.

Aansoekers moet hul referente versoek om voor die sluitingsdatum vertroulike verslae direk aan dieselfde adres aan te stuur.