Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.
« Vorige Artikels    

Akademies

Nuwe gesondheidsorgopleidingsmodel om landelike gesondheidsopleiding en –diens te verbeter

‘n Nuwe vleuel vir die opleiding van studente in die gesondheidswetenskappe is Dinsdagaand (30 November)  by die Worcester Dagsorgkliniek geopen. Dit is die jongste projek deur die Universiteit Stellenbosch en die Provinsiale Regering van die Wes-Kaap om die tekort aan professionele gesondheidsorgpraktisyns in landelike gebiede om te keer en om studente bloot te stel aan die […]

Lees meer.....

Webstudies oordra en skep van modules vir 2011

Vir die oordra van of skep van nuwe Webstudies modules vir 2011, voltooi asseblief die vorm by http://www.sun.ac.za/webstudies/rollover. Groete Webstudiesspan

Lees meer.....

Wie is die innoverendste finalejaar Ingenieurstudent?

 Die Fakulteit Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch hou op Dinsdag 7 Desember 2010 sy jaarlikse M-Net Jac van der Merwe Kompetisie vir Innovasie. Finaliste van die Ingenieursdepartemente ding mee om die R15 000-prys wat gaan aan die finalejaarstudent met die innoverendste projek.  Alle belangstellendes is welkom om na die aanbiedings van die finaliste te kom […]

Lees meer.....

Nadoktorale genootskap in Onderwysleierskap en -bestuur in Skole

Die navorsingsprojek “Skoolleierskap, -bestuur en -beheer in ʼn diverse konteks, vir volhoubare onderwys van gehalte vir almal” deur prof Jan Heystek van die Universiteit Stellenbosch bied ʼn nadoktorale genootskap in Onderwysleierskap en -bestuur in Skole. Die doel van die genootskap is om ons begrip van skoolleierskap en -bestuur in die diverse Suid-Afrikaanse skoolkonteks te verbeter. […]

Lees meer.....

Ramp ons voorland as planeet nie minder hulpbronne gebruik nie, waarsku volhoubaarheidskundiges

Die belang van volhoubare ontwikkeling is beklemtoon by ‘n onthaal wat die Universiteit Stellenbosch (US) op Woensdagaand 24 November 2010 vir die Verenigde Nasies-omgewingsprogram (UNEP) se Internasionale Paneel oor Volhoubare Hulpbronbestuur aangebied het. “Ons gaan ‘n rampspoedige toekoms tegemoet as almal op aarde teen dieselfde tempo as die ontwikkelde wêreld hulpbronne gebruik. Europa, Amerika en Japan se […]

Lees meer.....

Postdoktorale Navorsingsgenootskap: Tersiêre Chemie Onderrig

Omvang van Navorsing: Daar sal van die suksesvolle aansoeker verwag word om navorsing te doen in tersiêre chemie onderrig met die fokus op die effektiwiteit van eerstejaars chemie laboratorium praktika.  Die navorsing sal ook behels dat die student ‘n effektiewe onderrigmodel vir leer in die eerstejaars chemie laboratorium moet saamstel.  Daar sal verder van die suksesvolle […]

Lees meer.....

Forum: Departement Biochemie

Gasspreker: Dr Katharina Ronacher-Mansvelt (Department of Biomedical Sciences: Molecular Biology and Human Genetics, Stellenbosch University) Titel: The Effect of the Contraceptive Medroxyprogesterone Acetate on Protective Immune Responses to Tuberculosis Datum:  Donderdag 25 November 2010 Tyd:  13:00 Plek:  Biochemie Seminaarkamer A111, JC Smutsgebou, Stellenbosch Navrae:  Prof Erick Strauss, Tel: 021 808 5866 E-pos: estrauss@sun.ac.za 

Lees meer.....

Erasmus Mundus Studiebeurse: Sluitingsdatum naby!

Studente en personeellede van die US word d.m.v. drie Erasmus Mundus Action 2-programme die geleentheid gebied om  by hoog aangeskrewe Europese universiteite te studeer, navorsing te doen, opleiding te ontvang en te doseer. ‘n Suid-Afrikaanse burger wat in 2011 ‘n geregistreerde nagraadse student of personeellid gaan wees mag aansoek doen. Studente wat tans hul voorgraadse studies […]

Lees meer.....