Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.
« Vorige Artikels    

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

‘Kompleksiteitsrevolusie’ losgelaat

‘n Boek wat tradisionele sienings oor etiek en organisasies op hul kop keer, het die lig gesien by die Universiteit Stellenbosch (US) se Sentrum vir Studies in Kompleksiteit (SSK).  In Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective word aangevoer organisasies is nie maklik definieerbare en ondubbelsinnige entiteite nie, maar “komplekse lewende stelsels” vol dinamiese wisselwerking tussen […]

Lees meer.....

Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011

Die Afdeling Navorsingsontwikkeling bied ’n werkswinkel aan oor Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011. Die een-dag werkswinkel word op 4 November van 08:30 – 16:30 by die Wallenberg Navorsingsentrum by STIAS gehou. Alle navorsers, dekane, vise-dekane, studieleiers en departementele voorsitters in die Humanoria word uitgenooi om hierdie werkswinkel by te woon. Aanbieder: Prof […]

Lees meer.....

PhD mondelinge eksamen

Die mondelinge eksamen van PhD-kandidaat MEN Swartz met prof Mark Swilling as promotor en die titel Restoring and Holding on to Beauty: The Role of Aesthetic Relational Values in Sustainable Development sal op 22 Oktober 2010 in lokaal 715, CGW Schumanngebou plaasvind. Belangstellendes welkom. Kontak Marie Malherbe 021-8082225 of e-pos mm4@sun.ac.za indien u hierdie geleentheid […]

Lees meer.....

PhD mondelinge eksamen: SGS Taylor

Die mondelinge eksamen van PhD-kandidaat SGS Taylor, promotor prof S van der Berg en met die titel The Performance of South African Schools: Implications for Economic Development vind plaas Vrydag 15 Oktober 2010 om 09:00 in lokaal 715, CGW Schumanngebou. Skakel Marie Malherbe (2225) of e-pos mm4@sun.ac.za indien u hierdie geleentheid wil bywoon.

Lees meer.....

Departement Ekonomie: Navorsingseminaar

Datum: Maandag 18 Oktober 2010 Tyd: 12:00 – 13:00 Plek: CGW Schumanngebou, tweede vloer, lokaal 207B Spreker: Le Roux Burrows (Universiteit Stellenbosch) Onderwerp: CGE and tourism Kontakpersoon: Carina Smit (carina@sun.ac.za)

Lees meer.....

Seminaar: Confidence intervals for welfare indices under complex sampling

Abstact:

Most poverty and inequality analyses rely on household-based surveys, such as income and expenditure surveys. Since multistage stratified sampling is used for these surveys, and coverage errors and non-response are generally part of surveys, it is essential that the data be weighted in order to obtain improved accuracy of the estimates of measures such as mean income and poverty rates. This complex sampling design makes bias and variance estimation quite intricate. Hence, a short summary on the use of calibration/integrated weighting in improving estimation of welfare indices, along with how resampling techniques, viz. jackknife and bootstrap, are applied in variance estimation, will be given.
The second part is devoted to a more elaborate discussion on obtaining confidence intervals for the welfare indices making use of the bootstrap resampling technique. The confidence intervals currently used, are the standard (asymptotic) interval, percentile interval and bootstrap-t interval. A fourth confidence interval, viz. the BCa interval, is also discussed.
The Income and Expenditure Survey (IES) 2000 of South Africa is used as a basis for a simulation study and details of it will be provided in the paper. Conclusions on whether resampling techniques provide reliable results, especially for confidence intervals, will be given.

Lees meer.....

Departement Ekonomie: Gaslesing

Datum: Donderdag 14 Oktober 2010 Tyd: 12:00 – 13:00 Plek: Van der Sterrgebou, lokaal 1010 Spreker: Dr. Mark J Ellyne (Universiteit van Kaapstad) Onderwerp: Does Africa need the International Monetary Fund? Kontakpersoon: Ina Kruger (gmkruger@sun.ac.za)

Lees meer.....