Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.

Krygskunde

Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011

Die Afdeling Navorsingsontwikkeling bied ’n werkswinkel aan oor Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011. Die een-dag werkswinkel word op 4 November van 08:30 – 16:30 by die Wallenberg Navorsingsentrum by STIAS gehou. Alle navorsers, dekane, vise-dekane, studieleiers en departementele voorsitters in die Humanoria word uitgenooi om hierdie werkswinkel by te woon. Aanbieder: Prof […]

Lees meer.....

Baie word van graduandi verwag, sê spreker by eerste gradeplegtigheid

“Ons verwagtinge ten opsigte van ons afgestudeerdes is groot. Ons hoop op ons alumni is sterk. Nee, nie net óns vestig ons hoop op julle nie. Miljoene minderbevoorregte landgenote en kontinentgenote wag op julle, hoop op julle. Die pedagogie van hoop kry by uitstek gestalte in julle as dienaars en agente van hoop.” Dit was […]

Lees meer.....

US graduandi moet nie die minderbevoorregtes vergeet nie

“Julle betree ʼn wêreld waar tegnologiese vooruitgang ongekend is. Gebruik dit om vorentoe te gaan en onthou, Suid-Afrika, indien nie die wêreld, benodig entrepreneurs en innoveerders sowel as verskillende maniere om ou en nuwe uitdagings aan te pak en ook mense wat bereid is om anders te dink.” Dit was die woorde van me Ellen […]

Lees meer.....

Konferensie by Universiteit Stellenbosch gaan teorie van strategie en konflikte in Afrika bekyk

‘n Konferensie oor die teoretiese begronding van state se gebruik van hul militêre magsinstrumente en vordering met die verstaan van gewapende konflik in Afrika word op 11 en 12 Junie 2009 by die Universiteit Stellenbosch (US) aangebied. Hierdie konferensie met die tema, Strategiese Teorie en Kontemporêre Afrika Konflikte, word by die Wallenberg-navorsingsentrum in Stellenbosch gehou. Dit […]

Lees meer.....