Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.

Regsgeleerdheid

Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011

Die Afdeling Navorsingsontwikkeling bied ’n werkswinkel aan oor Navorsingsetiek in die Humaniora: die beoordelingsproses vanaf 2011. Die een-dag werkswinkel word op 4 November van 08:30 – 16:30 by die Wallenberg Navorsingsentrum by STIAS gehou. Alle navorsers, dekane, vise-dekane, studieleiers en departementele voorsitters in die Humanoria word uitgenooi om hierdie werkswinkel by te woon. Aanbieder: Prof […]

Lees meer.....

US vra dat Wetsontwerp op Beskerming van Inligting onttrek word

Die Universiteit Stellenbosch (en by name die Senaat) is van oordeel dat die Wetsontwerp aangaande die Beskerming van Inligting, 2009 onnodig is, mank gaan aan wesenlike gebreke en in ieder geval waarskynlik as ongrondwetlik afgewys sal word indien dit tot wet gemaak sou word. Die Universiteit is derhalwe ten gunste daarvan dat die Wetsontwerp onttrek […]

Lees meer.....

Prof Sandy Liebenberg se boek gaan “die hoof teks word waarop ons gaan staatmaak”

Prof Sandra Liebenberg se boek, Socio-Economic Rights – Adjudication under a Transformative Constitution (Juta & Co, 2010), is onlangs  by die Centre for the Book in Kaapstad bekendgestel. Die bekendstelling is bygewoon deur ‘n verskeidenheid akademici, dekane van die drie regsfakulteite in die Wes-Kaap, voormalige regters van die Konstitusionele Hof, lede van die Kaapse regbank […]

Lees meer.....

Skryfkonsultante benodig vir Regsfakulteit

SKRYFKONSULTANTE  Die Regsfakulteit nooi graag tans aansoeke uit vir deeltydse skryfkonsultante toegewyd tot die verbetering van skryf- en kommunikasievaardighede in ‘n regsomgewing om voorgraadse regstudente by te staan in die ontwikkeling van hul skryfvaardighede.  Sleutelaspekte van die poste sluit in: Bystand aan voorgraadse regstudente in die ontwikkeling van hul skryfvaardighede Individuele konsultasies met regstudente om […]

Lees meer.....

Skryfkonsultante gesoek vir Regsfakulteit

SKRYFKONSULTANTE Die Regsfakulteit van die Universiteit Stellenbosch nooi graag tans aansoeke uit vir deeltydse skryfkonsultante toegewyd tot die verbetering van skryf- en kommunikasievaardighede in ‘n regsomgewing om voorgraadse regstudente by te staan in die ontwikkeling van hul skryfvaardighede.  Sleutelaspekte van die poste sluit in: Bystand aan voorgraadse regstudente in die ontwikkeling van hul skryfvaardighede Individuele […]

Lees meer.....

Klimaatsverandering bring baie uitdagings, maar ook baie geleenthede

Pak die uitdagings rondom klimaatsverandering op ’n volhoubare manier aan, maar wat ook ekonomies sin maak. Dit was die boodskap van mnr Kobus Meiring, ’n ingenieur betrokke by die ontwikkeling van Afrika se eerste batteryaangedrewe elektriese motor. Hy het Maandagaand graduandi van die Fakulteite Regsgeleerdheid en Ekonomiese en Bestuurswetenskappe by die eerste Desember 2009-gradeplegtigheid toegespreek. […]

Lees meer.....

Simposium oor geslag (gender) by die US Regsfakulteit gehou

Die huidige debat aangaande Suid-Afrika se atletiek sensasie Caster Semenya laat baie vrae onstaan oor onder andere, die biologiese ontwikkeling van geslag, en die sielkundige aspekte van geslagsidentifikasie (gender). Simon de Beauvoir, French writer, philosopher and feminist’s quotation: “One is not born, but rather becomes, a woman” comes to mind with the current furore regarding […]

Lees meer.....

Besondere eer vir US Fakulteit Regsgeleerdheid met internasionale kollokwium

‘n Besondere eer het die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Regsgeleerdheid te beurt geval toe dit onlangs op versoek van twee vooraanstaande internasionale verenigings, naamlik die International Association of Legal Science en die World Society of Mixed Jurisdiction Jurists, as gasheer opgetree het vir ‘n kollokwium oor sogenaamde “gemengde regstelsels”. Hierdie regstelsels, waarvan die Suid-Afrikaanse […]

Lees meer.....