Deel in ons sosiale netwerke by:            
      
.

Posts Tagged ‘Wetenskaplike Skryfvaardighede’

Wetenskaplike Skryfvaardighede Werkswinkel vir Navorsings-/Studievoorstelle

Hierdie werkswinkel word op 18 Oktober aangebied by die Skryflab en bied ’n inleiding tot die nodige skryfvaardighede om inligting te skep en te organiseer in ’n navorsingsvoorstel. Die volgende onderwerpe sal bespreek word: Doel van die navorsingsvoorstel Beplanning van die navorsingsvoorstel Komponente van die navorsingsvoorstel Hoe om die navorsingsvoorstel aan te pas vir jou […]

Lees meer.....

Harvard Verwysingswerkswinkel

Die Skryflab bied op 21 Oktober 2010 ʼn werkswinkel oor die Harvard-verwysingsmetode aan. Die belangrikste onderwerpe wat bespreek sal word, sluit die volgende in: Die belangrikheid van verwysings Plagiaat Die soorte verwysings in ’n wetenskaplike/akademiese teks Of daar verwys of aangehaal moet word Die korrekte formaat vir die verskillende soorte bronne (ook elektroniese bronne) Die […]

Lees meer.....

Werkswinkel in Wetenskaplike Skryfvaardighede vir Tesisse en Dissertasies

Datum en tyd: 12-13 Oktober 201o, 09:00-16:30 Plek: Tygerbergkampus Die werkswinkel beloop ’n totaal van twaalf ure versprei oor twee dae. Die doel van die werkswinkel is om ’n inleiding te bied tot die nodige skryfvaardighede om informasie te organiseer in ’n tesis of dissertasie.    Die volgende onderwerpe sal bespreek word: Gehoor en doel […]

Lees meer.....

Wetenskaplike Skryfvaardighede vir die Skryf van Navorsings- / Studievoorstelle

Datum: 4 Oktober 2010 Tyd: 9:00-16:30 Plek: Seminaarlokaal van die Skryflab, Crozierstraat 22 Hierdie werkswinkel bied ’n inleiding tot die nodige skryfvaardighede om inligting te skep en te organiseer in ’n navorsingsvoorstel.   Die volgende onderwerpe sal bespreek word: Doel van die navorsingsvoorstel Beplanning van die navorsingsvoorstel Komponente van die navorsingsvoorstel Hoe om die navorsingsvoorstel aan te […]

Lees meer.....

Hoe om skryfhulp aan studente met navorsingsvoorstelle te verleen

Hierdie ses-ure-kursus behandel die tipiese probleme wat studente met die skryf van ’n navorsingsvoorstel ondervind. Dit help jou ook om sulke probleme raak te sien, en stel oplossings voor. Ons sal aandag gee aan die onderskeie afdelings van ’n navorsingsvoorstel en hulle funksie, sowel as hoe om oorvleueling en herhaling te vermy. Datum: 24 Augustus […]

Lees meer.....

Wetenskaplike Skryfvaardighede Werkswinkel

Die US Skryflaboratorium bied vanaf 17 – 20 Augustus 2009 ʼn werkswinkel in Wetenskaplike Skryfvaardighede aan. Hierdie 12-uur werkswinkel word gehou oor vier middae (vanaf 13:30 – 16:30) en is gemik op Magister- en Doktorale studente in verskillende vakrigtings. Die doel van die werkswinkel is om studente in staat te stel om hul eie tesisse of […]

Lees meer.....