Tutors kom bymekaar om oor onderrig te praat

By , Junie 3, 2013 11:15

Die Fakulteit het drie middagete besprekings aangebied waarvan tutors een moes bywoon. Hierdie sessies vorm deel van die Fakulteite se huidige fokus op tutoriale. Tutors het veral oor hul rol in die Fakulteit se onderrigfunksie gesels en gekyk na wyses waarop hulle studenteleer kan aanmoedig en probleme met studente apatie en onrealistiese verwagtinge kan oorkom. Die sessies is deur tussen 20 en 50 studente elk bygewoon.

2 Mei 2013: Help studente om onafhanklike leerders te word gefasiliteer deur Jean Farmer (SOL)

8 Mei 2013: Aktiewe leer tegnieke vir die Natuurwetenskappe gefasiliteer deur Hanelie Adendorff (SOL)

15 Mei 2013: Die gebruik van vrae om studenteleer te rig met insette en advies deur Chrischelle Hanekom (Nagraadse student en Fisika tutor)

Leave a Reply

Panorama Theme by Themocracy