Category: Events

(English) Lunch hour seminar: Assessment system used in Foundations of Abstract Mathematics I and II

By , Augustus 14, 2013 10:52

Maandag 26 Augustus

13:00 – 14:00

AI Perold Gebou Seminaarkamer 2005

Lees meer hier

(English) Lunch hour seminar: Assessment system used in Foundations of Abstract Mathematics I and II

By , Augustus 14, 2013 10:35

Op 26 Augustus sal Dr Zurab Janelidze van die Wiskundige Wetenskappe Departement gesels oor ʼn baie innoverende assesseringsisteem wat in Foundations of Abstract Mathematics I en II gebruik is.

Die assesseringsisteem wat in Foundations of Abstract Mathematics I en II (tweede- en derdejaar modules aangebied deur die Departement van Wiskundige Wetenskappe) gebruik is, is in sekere opsigte ʼn nuwe tipe buigsame assessering sisteem wat studente diversiteit in ag neem (sommige is meer geïnteresseerd in die vak, ander is meer talentvol, ens.) en die studente se vordering in die kursus, eerder as hul se vermoë relatief tot die van hul eweknieë, assesseer. So ʼn assesseringsisteem behoort te help om swakker studente aan te moedig en terselfdertyd sterker studente se entoesiasme te verhoog. Hy sal die mate waartoe die ideaal gedurende die laaste twee jaar van gebruik van hierdie sisteem bereik is, bespreek.

Datum: Maandag, 26 Augustus 2013

Tyd: 13:00 -14:00

Lokaal: AI Perold Gebou Seminaarkamer 2005

Tee en koffie beskikbaar. U is welkom om u middagete saam te bring.

 

 

 

Vier sprekers om na uit te sien

By , Junie 3, 2013 09:34

Drie onderrigkundiges het tydens die eerste semester by die fakulteit gepraat. Elk van die middaguur sessies is deur ongeveer 20 personeellede bygewoon.

 

Denise Wood

Denise Wood

Op 20 Maart het Prof Prof Denise Wood van die University of South Australia ’n seminaar oor “ Die opvoedkundige voordele van sosiale media in leer en onderrig” aangebied. Prof Wood het uitgebreide ervaring in die gebruik van toeganklike Informasie en Kommunikasie tegnologieë vir die bevordering van sosiale deelname, sowel as die onderrigvoordele van sosiale media in leer en onderrig.

Haar internasionale navorsing sluit projekte in Suid Afrika in. Sy werk onder ander saam met die plaaslike regerings van Gauteng en Limpopo aan ʼn projek in wat kyk die gebruik van IKTs om leer en onderrig in landelike en semi-landelike spesiale behoefte skole te bevorder en retensie te verhoog. Verder is sy ook in projekte in die VSA betrokke waar sy saam met Professor Gregg Vanderheiden by die Trace Centre van die University of Wisconsin-Madison aan ʼn projek werk wat dit ten doel het om IKTs meer toeganklik en aanpasbaar te maak vir die behoeftes van die gebruiker.

 

 

Prof Jenni Case

Prof Jenni Case

Op 15 April het Prof Jenni Case van UK gepraat oor “ Wetenskap en Ingenieurswese onderrig vir die 21ste eeu “. Professor Jenni Case is ’n opvoedkundige navorser en dosent in die wat klasgee in die voorgraadse Chemiese Ingenieurswese program aan die UCT. Sy spesialiseer in wetenskap en ingenieurswese onderrig op universiteitsvlak, en fokus veral daarop om te verstaan hoe om die deelname en sukses van studente van diverse agtergronde te verbeter. Sy het ’n BSc(Hons) graad in Chemistry van  Stellenbosch Universiteit, sowel as ’n MEd van die University of Leeds, ’n MSc van die University of Cape Town en ʼn PhD in Opvoedkunde van Monash University. Die fokus van haar huidige pos in die Chemiese Ingenieurswese Departement by UCT is op akademiese ontwikkeling en sy is ook Assistent Dekaan in die Engineering and the Built Environment Fakulteit. Sy het in 2007 die UCT Distinguished Teachers’ Award ontvang en is onlangs gekies as stigterslid van die Society for Engineering Education of South Africa (SEESA). Haar navorsing oor studente se ervaring van leer is wyd gepubliseer, met 35 eweknie-geëvalueerde joernaalartikels.

 

Judy Paterson

Judy Paterson

Op 22 April, het Judy Paterson van die University of Auckland oor “Spangebaseerde Leer (SBL) in  die Wiskundige Wetenskappe: Wat bied die vorm van aanbieding?” Prof Paterson is ’n wiskunde opvoeder wat met drie wiskundiges en een statistikus saamgewerk het terwyl hulle hul vorm van aanbieding in hul kursusse na SBL verander het. Sy het die implementering van die nuwe metodes bespreek m.b.v. voorbeelde uit hulle werk in die Wiskundige Wetenskappe om sodoende die potensiaal van die metode om studentebetrokkenheid en denke tydens lesings te verhoog, te illustreer. Hul navorsing dui daarop dat SBL beide studente- en dosenteleer kan stimuleer. Meer oor SBL www.teambased

(English) Reading Group

By , Februarie 4, 2013 22:17

Maandag 11 Februarie om 1 nm in Den Bosch

Emerging Methodologies in Engineering Education Research

Eerste Leesgroep byeenkoms

By , Februarie 4, 2013 22:14

Die eerste lees groep sessie sal op Maandag 11 Februarie om 1 nm in Den Bosch plaasvind. Nooi asseblief enigeen wat mag belangstel.

Ons sal die artikel “Emerging Methodologies in Engineering Education Research” bespreek. Lees dit asseblief vooraf – teken enige vrae of kommentaar wat jy mag hê aan en dan neem ons dit van daar.

Panorama Theme by Themocracy