Category: TLDF

Verwelkoming van nuutaangestelde dosente

By , Januarie 30, 2013 08:31

Verteenwoordigers  van die dekaanskantoor en die Onderrig en Leer Gespreksforum ontmoet op Woensdag 30 Januraie nuut aangestelde dosente om hul by die Fakulteite te verwelkom. Nuwe dosente sal geleentheid om mekaar te ontmoet en voorgestel word aan sommige lede van die Dekaanskantoor, waaronder die dekaan, Prof. Doug Rawlings, Prof. Terry Robinson (Adjunkdekaan: Navorsing) en Prof Ingrid Rewitzky (Adjunkdekaan: Onderrig). Die geleentheid sal ook dien as ʼn krot inleiding tot sommige van die aktiwiteite van die Onderrig en Leer Gespreksforum en die Universiteit se onderrig en leer wegbreek geleentheid vir nuwe dosente, PRONTAK, wat in Julie sal plaasvind.

Panorama Theme by Themocracy