Posts tagged: teaching support

(English) Students doing teaching support

By , Januarie 30, 2013 08:02

Wanneer:  Woensdag 30 Januarie 2013 om 12:00

Waar: Kamer 230, Lettere en Sosiale Wetenskappe gebou

Wie: alle demmies, tutors, studente assistante ens, verteenwoordigers van die OLG

Doel: om die belangrikheid van hul rol in die Fakulteit, die Fakulteit se benadering tot onderrig en leer sowel as hul verwagtinge en die van Fakulteit te bespreek

Panorama Theme by Themocracy