Posts tagged: tutors

Ontmoeting met studente aangestel in onderrigsteun rolle

By , Januarie 30, 2013 08:35

Prof Rewitzky, Dr Adendorff en Dr Blackie van die OLG sal op Woensdag 30 Januarie 2013 , studente wat in onderrigsteun rolle aangestel is, bv. tutors, demmies, studente assistente ens. toespreek. Die belangrikheid van hul rol in die Fakulteit, die Fakulteit se benadering tot onderrig en leer sowel as hul verwagtinge en die van Fakulteit sal tydens hierdie geleentheid aangeraak word.

(English) Students doing teaching support

By , Januarie 30, 2013 08:02

Wanneer:  Woensdag 30 Januarie 2013 om 12:00

Waar: Kamer 230, Lettere en Sosiale Wetenskappe gebou

Wie: alle demmies, tutors, studente assistante ens, verteenwoordigers van die OLG

Doel: om die belangrikheid van hul rol in die Fakulteit, die Fakulteit se benadering tot onderrig en leer sowel as hul verwagtinge en die van Fakulteit te bespreek

Panorama Theme by Themocracy