Reading Group

By , February 4, 2013 22:17

Monday 11 February at 1 pm at Den Bosch

Emerging Methodologies in Engineering Education Research

First Reading Group Session

By , February 4, 2013 22:14

The first reading group session will take place on Monday 11 February at 1pm at Den Bosch. Please invite anyone who might be interested.

We will discuss the paper “Emerging Methodologies in Engineering Education Research“. Please read it before hand – note any questions or comments you might have and we will take it from there.

Meeting with students who are appointed in teaching support roles

By , January 30, 2013 08:35

On Wednesday 30 January 2013, Prof Rewitzky, Dr Adendorff and Dr Blackie from the TLDF will address students who are appointed in teaching support roles, e.g.  tutors, demmies, student assistants, etc.. The importance of their role in the Faculty, the Faculty’s approach to teaching and learning, as well as their expectations and that of the Faculty will be touched on during this session.

Discussion about the use of tutorials and other forms of additional support in the Science Faculty

By , January 30, 2013 08:32

Daar blyk ’n toenemende behoefte aan en aandrang op addisionele akademiese ondersteuning vir studente, veral eerstejaarstudente, te wees. In die lig hiervan, het dit nodig geraak dat ons krities dink oor die aard van die ondersteuning (insluitend tutoriale) wat ons tans bied, behoort te bied en kan bied, veral met die oog op volhoubaarheid en die beskikbaarheid van senior studente wat hiermee kan help.  Op versoek van die NW LOK, het die OLG alle koördineerders van eerstejaarmodules, LOK verteenwoordigers en VGP dosente na ʼn bespreking van hierdie sake op Vrydag 1 Februarie 2013 uitgenooi

Welcoming of newly appointed lecturers

By , January 30, 2013 08:31

On Wednesday 30 January 2013 representatives from the Dean’s Office and the Teaching and Learning Discussion Forum (TLDF) will meet newly appointed lecturers to welcome them to the Faculty. They will get to meet one another, while being introduced to some members of the Dean’s office, amongst which the Dean, Prof Doug Rawlings, Prof Terry Robinson (Vice Dean: Research) and Prof Ingrid Rewitzky (Vice Dean: Teaching). This event will also serve as a brief introduction to some of the activities of the Teaching and Learning Discussion Forum, and the University’s teaching and learning retreat for new lecturers, PREDAC, which is scheduled for July.

Science TLDF flyer

Panorama Theme by Themocracy