Posts tagged: tutorials

Discussion about the use of tutorials and other forms of additional support in the Science Faculty

By , January 30, 2013 08:32

Daar blyk ’n toenemende behoefte aan en aandrang op addisionele akademiese ondersteuning vir studente, veral eerstejaarstudente, te wees. In die lig hiervan, het dit nodig geraak dat ons krities dink oor die aard van die ondersteuning (insluitend tutoriale) wat ons tans bied, behoort te bied en kan bied, veral met die oog op volhoubaarheid en die beskikbaarheid van senior studente wat hiermee kan help.  Op versoek van die NW LOK, het die OLG alle koördineerders van eerstejaarmodules, LOK verteenwoordigers en VGP dosente na ʼn bespreking van hierdie sake op Vrydag 1 Februarie 2013 uitgenooi

Tutorial discussion

By , January 30, 2013 08:06

When:  Friday 1 February 2013 at 08:00

Where: Den Bosch Building

Who: all coordinators of first year modules, EDP lecturers, LOK representatives

Purpose: to think critically about the kinds of support (including tutorials) which we can, do and should offer, also with a few on sustainability and the availability of senior students who can help.

 

Panorama Theme by Themocracy