Finale dokument beskikbaar / Final document available

Die finale weergawe van die nuwe, hersiene Studentegrondwet is voltooi. Stemming in die referendum begin op 2 Augustus saam met die SR-verkiesing.

Laai die finale dokument hier af: Studentegrondwet (finale weergawe)

Laai ‘n opsomming van die vernaamste wysigings hier af: Vernaamste wysigings

Laai die huidige SUG hier af: Huidige Studente-unie Grondwet

The final version of the new, revised Student Constitution is complete. Voting in the referendum starts on 2 August with the SRC election.

Download the final document in English here: Student Constitution (final version)

Download a summary of the noteworthy amendments in English here: Noteworthy amendments

Download the current SUC here: Current Student Union Constitution

Posted in Uncategorized | 2,601 Comments

Tweede konsep en vertaling voltooi

Die tweede konsep van die nuwe Studentegrondwet is pas gefinaliseer deur ‘n tegniese span bestaande uit Mnr. Kobus Ehlers, oud-SR-voorsitter en dosent in Besluitneming en Waardestudie, Prof. Geo Qunoit, oud-SR-lid en dosent in die Administratiefreg en Innes Barnardt, Voorsitter van die SR se Beleidseenheid. Die dokument is ook nou volledig beide in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die laaste dag vir kommentaar op die tweede konsep is Vrydag, 22 Julie. Stuur gerus enige kommentaar aan sug@sun.ac.za. Die finale dokument, tesame met ‘n opgedateerde opsomming van die vernaamste wysigings sal vanaf 25 Julie beskikbaar wees. Stemming in die referendum begin voorlopig op 3 Augustus.

Laai die dokument hier af.

The second draft of the new Student Consitution has recently been finalised by a technical team comprising Mr Kobus Ehlers, former SRC Chair and Value and Policy Studies lecturer, Prof. Geo Quinot, former SRC member and Administrative Law lecturer, and Innes Barnardt, Chair of the SRC’s Policy Unit. The document in its entirety is also now available in both English and Afrikaans. The last day for comment is Friday, 22 July. Please send any comments to sug@sun.ac.za. The final document, together with an update of the most important changes, will be available from 25 July. Provisionally, voting in the referendum will start on 3 August.

Download the document here.

Posted in Uncategorized | 2,208 Comments

Belangrikste wysigings

‘n Dokument wat die belangrikste wysigings aan die SUG uiteensit is nou beskikbaar. Raadpleeg dit gerus tesame met die nuwe konsep.

Laai dit hier af.

A document is now available which sets out the most important revisions in the new draft of the SUC. Please read it together with the draft. Unfortunately it is only available in Afrikaans as yet.

Download the document here.

Posted in Uncategorized | 2,987 Comments

Eerste konsep voltooi

Die eerste konsep van die nuwe Studente-unie Grondwet is voltooi en oop vir bespreking. Saam met die hersieningsproses is daar ook ‘n nuwe naam vir die dokument voorgestel: die “Studentegrondwet”. Gaan dit gerus deur en maak voorstelle deur op die blog kommentaar te lewer of ‘n e-pos te stuur aan sug@sun.ac.za. Daar sal binnekort ‘n bykomende dokument verskyn wat die belangrikste voorgestelde wysigings en motivering daarvoor uiteensit. Die volledige nuwe konsep sal ook binnekort in albei tale beskikbaar wees – vir nou moet ons maar werk met die T-opsie.

Kry die eerste konsep hier.

The first draft of the new Student Union Constitution has been completed and is now available for comment. With the revision process, a new name has also been proposed: the “Student Constitution”. You can give input by commenting on this blog or sending an e-mail to sug@sun.ac.za. It won’t be long until a document detailing the most important suggested changes the motivation behind them is uploaded. We also aim to have the complete draft available in English and Afrikaans soon, but for now we’ll have to do with the T-option.

Download the first draft here.

Posted in Uncategorized | 2,836 Comments

Besonderhede oor die proses

Die besonderhede van die beoogde hersieningsproses is nou beskikbaar op die Meer oor-blad.

Lewer asseblief kommentaar hieronder.

Ons is tans in die proses om ‘n forum op die blog te installeer waar julle jul eie gespreksonderwerpe kan begin. Tot dan kan julle of op die blog-inskrywings of op die Kontak-blad jul gedagtes met ons deel.

 

Posted in Blog, Dokumentasie | 3,189 Comments

Dokumentasie

Besoek gerus die Dokumentasie afdeling. Daar is sopas grondwette, verslae, en ander dokumente aangaande die studente-unie opgelaai. Stuur asb aan ons enige ander dokumentasie wat julle dink relevant is en wat op die webwerf moet kom.

Posted in Blog, Dokumentasie | 2,392 Comments

Vir die studente deur die studente

Die SUG blog is bedoel om die Grondwet se hersieningsproses so deursigtig en toeganklik as moontlik vir studente te maak. Gebruik dus die blog nie net as ’n bron van die nuutste verwikkelinge en inligting nie, maar ook as ’n platform waar jy as student aan jou eie opinies en idees aangaande die grondwet uitdrukking kan gee. Ons nooi jou dus hartlik uit om saam met ons eienaarskap van die hersieningsproses te neem, gereeld die blog te besoek, en kritiese kommentaar van enige soort op die vordering van die hersieningsproses te lewer.

Posted in Blog, Nuus | 2,146 Comments