Maties win USSA swimming crown for the first time since 2008 : 2015-12-01

swimming1

The Maties swimming team had to fend off a last-minute onslaught by the team from the University of Pretoria (UP-Tuks) to win the USSA swimming competition for the first time since 2008.

The annual University Sport South Africa (USSA) competition was hosted in Johannesburg this past weekend.

Maties took the lead early on but Tuks’ swimmers fought back so fiercely on the last day that they were ahead by two points with four items to go.

According to Pierre de Roubaix, head coach and manager of Maties Swimming, everything hinged on the last two relays.

“With relay team member Pam Hendry (winner of the 50m and 200m breast stroke items) becoming so sick overnight that she had to be hospitalised, Maties decided to include Janneke Malan (winner of the 50m, 100m and 200m backstroke items) in the relay with Anika Kruger (winner of the 100 freestyle item), Caitlin Kat (winner of the 200m, 400m and 800m freestyle items) and Emma Chelius (winner of the 50m freestyle item),” De Roubaix said.

“The women did very well to beat the team from Pretoria easily and improve the competition record.”

The men’s relay team came a close second but did enough to ensure that Maties earned enough points to beat Tuks and take the USSA competition title for the first time since 2008.

Final results:

Men: 1st University of Pretoria (UP); 2nd Stellenbosch University (US); 3rd Nelson Mandela Metropolitan University (NMMU).

Women: 1st SU; 2nd UP, 3rd Wits.

Overall: 1st SU; 2nd UP, 3rd NMMU.

Caitlin Kat was named the female MVP (Most Valuable Player/Swimmer) of the competition, while Liam Fourie came third in the same competition for the men.

Dr Karin Hugo, one of the swimming coaches, said she is very proud of the Matie swimmers.

“The whole team had to work together to earn each point and we are ecstatic about the result!”

swimming2

AFRIKAANS

Maties wen USSA-swemkompetisie vir eerste keer sedert 2008

Maties se swemspan het die afgelope naweek ‘n verbete aanslag deur die span van die Universiteit van Pretoria (UP-Tuks) afgeweer om vir die eerste keer sedert 2008 as die wenners van die USSA-swemkompetisie uit die stryd te tree.

Die jaarlikse Universiteitesport Suid-Afrika (USSA)-kompetisie is in Johannesburg aangebied.

Maties het uit die staanspoor die voortou geneem, maar Tuks se swemmers het op die laaste dag só teruggeveg dat hulle met vier items oor twee punte voor Maties was.

Volgens Pierre de Roubaix, hoofafrigter en bestuurder van Maties se swemklub, het alles van die uitslag van die laaste twee aflosse (4 x 50m-vryslag) afgehang.

“Met aflosspanlid Pam Hendry (wenner van die 50m- en 200m-borsslagitem) wat oornag só siek geword het dat sy in die hospitaal opgeneem moes word, het Maties vir Janneke Malan (wenner van die 50m-, 100m- en 200m-rugslagitem) nader geroep om saam met Anika Kruger (wenner van die 100m-vryslagitem), Caitlin Kat (wenner van die 200m-, 400m- en 800m-vryslagitem) en Emma Chelius (wenner van die 50m-vryslagitem) aan die aflos deel te neem,” het De Roubaix gesê.

“Die vroueswemmers het hul uitstekend van hul taak gekwyt om die span van Pretoria maklik te klop en ook die byeenkomsrekord te verbeter.”

Maties se mansaflosspan het met ‘n kortkop tweede gekom, maar hierdie uitslae was goed genoeg dat Maties Tuks kon verbysteek om vir die eerste keer sedert 2008 as USSA-kampioene gekroon te word.

Die finale uitslag was:

Mans: 1ste Universiteit van Pretoria (UP); 2de Universiteit Stellenbosch (US); 3de Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit (NMMU).

Vroue: 1ste US; 2de UP, 3de Wits.

Algeheel: 1ste US; 2de UP; 3de NMMU.

Caitlin Kat is as die vroueswemmer van die kompetisie aangewys, terwyl Liam Fourie derde geëindig het in dieselfde kompetisie vir mans.

Dr Karin Hugo, een van die swemafrigters, het gesê sy is baie trots op die Matie-swemmers.

“Die hele span moes saamwerk vir elke liewe punt en ons is in ekstase oor die uitslag!”

swimming3

Leave a Reply