Maties’ Simmonds joins CSA Academy : 2017-02-14

 

Steinhoff Maties Cricket player Kyle Simmonds has been invited to join the Cricket South Africa National Academy.

The programme starts on 22 May and will run until the end of July. Thereafter the SA Emerging Men’s squad will be named for the tour of Sri Lanka in August.

According to the second year Matie it was a goal to one day join the National Academy. “After my two years at the Dolphins Academy (2013-2014) I did have plans to hopefully attend the National Academy but I did not expect an invitation at the beginning of the 2016/2017 cricket season, but I was fortunate to have a good start to the season and am very grateful for being selected. A few of my teammates at Boland have been through the Academy so it’s been good to hear what is to be expected and I’m looking forward to the challenge ahead.”

For Simmonds a big motivation is the fact that many players who joined the National Academy in previous years have moved on to Franchise cricket. “This is something that will to drive me to grow as a cricketer while in Pretoria. As far as my career I do not want to look too far ahead but just focus on any opportunity that comes to me starting with the second half of the Amateur season with Boland, then the National Academy and after that I’ll just take it one game at a time.”

The National Academy programme is aimed at looking at the holistic development of a player, so it looks at all aspects and not just cricket related skill and tactical awareness, but also at what other support a player needs in order to get to a level where he or she can perform at professional and international standards. This includes the performance lifestyle of a player, what is his social background, what is his economic background and how does that affect a player’s ability to perform at the top level.

Simmonds will use his time at the Academy wisely. “Something that I have learnt very quickly is that as a cricketer you can’t just rely on one aspect of cricket like bowling for example, so at the Academy my main focus will be bowling but I am going to work hard on the three other important aspects being batting, fielding and fitness. I think if you’re competing with the top players in all four categories you make it very hard for selectors to leave you out of any team and that will be something that I’m hoping to work very hard on at the National Academy.”

AFRIKAANS

Maties se Simmonds vir KSA se Nasionale Akademie gekies

Steinhoff Maties-krieketspeler Kyle Simmonds is na Krieket Suid-Afrika se Nasionale Akademie uitgenooi.

Die Nasionale Akademie-program begin op 22 Mei en is tot die einde van Julie. Daarna sal die SA Opkomende groep vir die toer na Sri Lanka in Augustus gekies word.

Volgens die tweede jaar Matie was dit ‘n doel om eendag by die Akademie aan te sluit. “Na my twee jaar by die Dolphins Akademie (2013-2014) het ek wel planne gehad om hopelik eendag die Nasionale Akademie by te woon, maar ek het nie ‘n uitnodiging aan die begin van die 2016/2017-krieketseisoen verwag nie. Ek was egter gelukkig om ‘n goeie begin tot die seisoen te maak en is baie dankbaar vir die feit dat ek gekies is. ‘n Paar van my spanmaats by die Boland was by die Akademie en dit is goed om te hoor wat ek kan verwag. Ek sien uit na die uitdaging wat voorlê.”

Vir Simmonds is ‘n groot motivering die feit dat baie spelers wat in die vorige jare by die Nasionale Akademie was intussen Franchise-krieket begin speel het. “Dit is iets wat my sal dryf om te groei as ‘n krieketspeler terwyl ek in Pretoria is. Wat my loopbaan betref, wil ek wil nie te ver vooruit kyk nie. Ek fokus nou net op die geleentheid wat ek gekry het.”

Die Nasionale Akademie-program is daarop gemik om te kyk na die holistiese ontwikkeling van ‘n speler. Daar word gekyk na alle aspekte van die speler en nie net na krieket verwante vaardigheid en taktiese bewustheid nie. Daar word ook gekyk na watter ander ondersteuning ‘n speler nodig het om hom op ‘n vlak te kry waar hy kan presteer volgens professionele en internasionale standaarde. Dit sluit in die lewenstyl van ‘n speler, wat is sy sosiale agtergrond, wat is sy ekonomiese agtergrond en hoe dit sy vermoë om op die hoogste vlak te kompeteer, beïnvloed.

Simmonds sal sy tyd by die Akademie oordeelkundig benut. “Iets wat ek baie vinnig as ‘n krieketspeler geleer het, is dat jy nie net op een aspek van krieket kan staatmaak nie. By die Akademie is my hooffokus boulwerk, maar ek gaan hardwerk aan al drie ander aspekte naamlik kolfwerk, veldwerk en fiksheid. Ek dink as jy kan meeding met die top-spelers in al vier kategorieë maak jy dit baie moeilik vir die keurders om jou weg te laat uit die span.”

 

Leave a Reply