Archive for May, 2017

Craig, Kobus Maties’ silver lining : 2017-05-04

Every dark cloud has a silver lining and for the Maties rugby team it is the individual awards for Kobus van Dyk and Craig Barry.

Craig, Kobus Maties se silwerrandjie : 2017-05-04

Elke donker wolk het ‘n silwerrandjie en vir die Maties-rugbyspan is dit die individuele toekennings vir Kobus van Dyk en Craig Barry.

Boonzaaier’s detour into Maties team worth every step : 2017-05-04

Logan Boonzaaier’s story is not just one that proves dreams do come true, or that hard work will get rewarded, but also that the structures Stellenbosch University and Maties Sport put in place to help prospective and current student-athletes, work.

Boonzaaier se ompad in Maties-rugbyspan elke tree die moeitewerd : 2017-05-04

Logan Boonzaaier se storie is nie net een wat bewys dat drome waar word, of dat harde werk beloon word nie, maar ook een dat die strukture wat die Universiteit Stellenbosch en Maties Sport in plek sit om voornemede en huidige student-atlete te help, werk.

Beyers calls halt on rugby career : 2017-05-04

He would have loved to end his career on his own terms, but to take chances with his health was not an option for Maties legend Beyers de Villiers.

Beyers klaar rugby gespeel : 2017-05-04

Hy sou baie graag sy rugbyloopbaan op sy eie terme wou afsluit, maar om kanse te waag met sy gesondheid, was nie ‘n opsie vir Maties-legende Beyers de Villiers nie.

National event huge success for Maties : 2017-05-04

With several national records and the very important qualifying times for the World Championships Maties Para Sport athletes returned form the recent South African national championships.

Nasionale byeenkoms reuse-sukses vir Maties : 2017-05-04

Met verskeie nasionale rekords en die baie belangrike kwalifiserende tye vir die Wêreldbyeenkoms het Maties se Parasport-atlete van die pas afgelope Suid-Afrikaanse byeenkoms teruggeekeer.

Maties ry in Cape Epic : 2017-05-04

Vir Nicky Gilliomee en CP van Wyk kon die pas afgelope Absa Cape Epic nie meer uiteenlopend gewees het nie albei Maties het egter ‘n wonderlike tyd by dié meerdaagse bergfietstoer gehad.