Gretchen Jansen

Lecturer/Dosent 

 

 

 


Gretchen Jansen, a lecturer in the Department of Mercantile law, joined Stellenbosch University in 2020. She completed her LLB and LLM (Intellectual Property Law) degrees at Stellenbosch University in 2017 and 2018, respectively. Prior to joining the Department of Mercantile law, she worked as an assistant lecturer at the Stellenbosch University Law Clinic, presenting part of Practical Legal Training 471. Her research and teaching interests include intellectual property law in the digital environment, copyright law, and performers’ rights.

 

Modules taught

Intellectual property law in the digital environment 811

Fields of  specialisation

Intellectual property law in the digital environment

Copyright law

Performers’ protection law

Gretchen Jansen, ʼn dosent in die Departement Handelsreg, het in 2020 by die Universiteit van Stellenbosch aangesluit. Sy het haar LLB- en LLM-graad (Intellektuele eiendomsreg) aan die US onderskeidelik in 2017 en 2018 voltooi. Voordat sy by die departement aangesluit het, het sy as assistent-dosent by die US Regskliniek gewerk en ʼn deel van die Praktiese Regsopleiding 471 aangebied. Haar navorsings- en onderrigbelangstellings sluit in intellektuele goedereg in die digitale omgewing, outeursreg en kunstenaarsregte.

 

Modules aangebied

Intellektuele goedereg in die digitale omgewing 811

Areas van belangstelling

Intellektuele goedereg in die digitale omgewing

Outeursreg

Kunstenaarsregte