Nikita Roode

Attorney/Prokureur

LLB (Stell)

 

 

 


 

Nikita Roode joined the Law Clinic as a student consultant in the Law Faculty’s Practical Legal Training course during the final year of her LLB studies in 2008. She started with her articles at the Law Clinic in January 2009, when she obtained her LLB degree. After ceding her articles to Legal Aid, South Africa during October 2009, she completed her articles there in December 2010, whereafter she was admitted as attorney of the Cape Town High Court in February 2011. She was appointed as a practising attorney at the Law Clinic in February 2011, and qualified as an attorney with right of appearance in the High Court. Nikita further assists with training, advising and mentoring candidate legal practitioners, legal consultants and final year law students at the Law Clinic and is currently a registered principal attorney to three candidate legal practitioners at the Law Clinic. She specialises in the opposition of eviction applications, and regularly offers training, aimed at practice and the community in need thereof, related to the parties’ rights and obligations during the eviction process.

Fields of specialisation 

The opposition of eviction applications

 

Nikita Roode het by die Regskliniek aangesluit as ‘n studente konsultant in die Regsfakulteit se Praktiese Regsopleiding kursus gedurende die finale jaar van haar LLB studies in 2008. Sy het met haar klerkskap by die Regskliniek begin in Januarie 2009, nadat sy haar LLB graad verwerf het. Sy het haar klerkskap sedeer na Regshulp, Suid-Afrika gedurende Oktober 2009 en daar voltooi, in Desember 2010, waarna sy toegelaat is as prokureur in Februarie 2011. Sy is aangestel as ʼn praktiserende prokureur by die Regskliniek in Februarie 2011. Nikita staan verder kandidaat regspraktisyns, regskonsultante en finale jaar regstudente by die Regskliniek by met opleiding, advies en mentorskap, en is tans geregistreerd as prinsipaal van drie kandidaat-regspraktisyns by die Regskliniek. Sy spesialiseer in die opponering van uitsettingsaansoeke, en bied gereeld opleiding aan wat gefokus is op die praktyk en die gemeenskap wat dit benodig, welke opleiding verband hou met die partye se regte en verpligtinge gedurende die uitsettingproses.

Areas van belangstelling

Die opponering van uitsetting aansoeke


Publication/ Publikasies 

  • N Roode “The South African University Law Clinics Association (SAULCA), “Law Clinics and the Clinical Law Movement in South Africa” in J Bodenstein (ed) Experiential learning (2018), Cape Town: Juta & Co.

 

Terug / Back