Language:
SEARCH
  • Onlangse bydraes

  • Kategorieë

  • Argiewe

E-handboek loodsprojek

1408767_flying_books_2Die e-handboek loodsprojek is ʼn gesamentlike poging tussen Informasietegnologie en die Regsfakulteit. Die projek beoog om aan eerstejaarstudente in een of meer van hulle modules e-handboeke as ʼn opsie te bied. Dit sal ook uitgebrei word na die nagraadse programme by die Openbare- en Ontwikkelingsbestuur by SPL.

Deur middel van die bekendstelling van e-handboeke sal ons die sterk- en swakpunte van e-leser tegnologieë asook die bruikbaarheid van die tegnologie in die klaskamer kan bepaal.

Studente benodig buigsame meganismes om toegang tot hul akademiese hulpbronne leerstelsels, biblioteekbronne en enige ander inligtingsbronne op en af van kampus te hê. Die doelwitte vir die e-handboek loodsprojek saam met die Regsfakulteit en Skool vir Openbare Bestuur is:

  • Ondersoek die huidige sterk- en swakpunte van e-leser tegnologie. 
  • Om vas te stel wat die bruikbaarheid van hierdie tegnologie in die klaskamer is.
  • Verminder die hoe koste van tradisionele handboeke en verbeter die estetiese kwaliteit van e-handboeke.
  • Evalueer die beskikbaarheid van die e-handboek hulpbron op meer as een toestel.
  • Verhoog die gebruik van die verlangde e-handboeke deur middel van institusionele aankope.

Die motivering vir die e-handboek loodsprojek sluit die elektroniese aflewering van kursusmateriaal as ʼn moontlike vervanging van gedrukte, tradisionele handboeke in, die inbruikneming van e-leser tegnologie as deel van die kurrikulum hernuwing en om die tegnologiese verwagtinge van die kennis-ekonomie te vervul.

Is jy betrokke by enige e-boek inisiatiewe op kampus. Deel jou storie met ons deur e-pos te stuur aan bits.bytes@sun.ac.za.

Tags:

Comments are closed.

 

© 2013-2020 Disclaimer: The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author(s) and content contributor(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Stellenbosch University.