Welkom by Stellenbosch Universiteit se blog platform.

Die blog diens is gratis beskikbaar aan enige department, afdeling of instituut , huidige personeellid of nagraadse student van die Universiteit van Stellenbosch, met die verstande dat die blog gebruik word vir akademiese of institusionele kommunikasie.

Hoe om aansoek te doen vir ‘n blog:

1. Lees die Voorwaardes vir registrasie van US webwerwe sorgvuldig voor u u aansoek om registrasie stuur.
2. Voltooi die aanlyn   registrasievorm

Welcome to Stellenbosch University’s Blog Service

The blog service is made available at no cost to any department, division, unit or institute, or current faculty staff member, post-graduate student or staff member of Stellenbosch University, provided that the blog is used for scholarly or institutional communications.

How to apply for a blog:

1. Read the Terms of Service for US Websites carefully before submitting your registration request.
2. Complete the online Application form
about