Disclaimer

Stellenbosch University (“the University”) has taken all reasonable steps to ensure that the inaugural lectures made available on or via this website do not infringe on the rights of third parties and comply with applicable legal requirements. The lectures are provided without warranty or representation of any kind. The views represented therein are those of the authors and we have not authorized or endorsed it and if you rely on the content of such lectures you do so entirely at your own risk. All rights are reserved. If you are of the view that any of the content contained in any of these lectures is infringing on your rights or contrary to law, you are welcome to contact SU’s Copyright Office at copyright@sun.ac.za with details of the alleged infringement so as to enable us to investigate and remedy the problem.

Vrywaring

Stellenbosch Universiteit (“die Universiteit”) neem alle redelike stappe om te verseker dat die intreeredes soos beskikbaar gemaak op of deur middel van hierdie webblad geen derde party regte skend nie en voldoen aan alle toepaslike wetlike vereistes. Indien u egter van mening is dat enige inhoud vervat in enige van die intreeredes op hierdie webblad u regte skend of onwettig is, kan u die Universiteit se Kopieregkantoor gerus kontak by copyright@sun.ac.za met besonderhede van die beweerde skending ten einde ons in staat te stel om die probleem te ondersoek en reg te stel. Alle intreeredes word sonder waarborge van enige aard verskaf. Die opinies wat daarin uitgespreek word is die van die outeurs en is nie deur ons gemagtig of goedgekeur nie en as jy sou steun op die inhoud daarvan doen jy dit op eie risiko. Alle regte word voorbehou.

[:en _i=”0″ _address=”0″ /][: _i=”3″ _address=”3″ /]
Afrikaans