Monthly Archives: November 2010

Second posting from the Vice-Rector (Teaching)

Ons het die afgelope jaar op kampus heelwat gesprek gevoer oor die konsep “Pedagogie van Hoop” en wat dit binne die konteks van Universiteit Stellenbosch sou kon beteken. Eenstemmigheid oor die toepaslikheid van die konsep “pedagogie” om al die aktiwiteite … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment