Language:
SEARCH
 • Onlangse bydraes

 • Kategorieë

 • Argiewe

Institusionele programmatuuroplossings

MISSIESTELLING | BESTUURDERS

MISSIESTELLING

Inligting is kritiek en strategies vir `n kennis-intensiewe en kennis-skeppende onderneming, soos `n universiteit, om te floreer. Institusionele programmatuuroplossings[1] vorm die basis van alle institusionele inligtingstelsels en is fundamenteel tot die meeste institusionele prosesse. 

Die IPO-afdeling:

Bou, verskaf, onderhou en ondersteun betroubare, innoverende en volhoubare institusionele programmatuuroplossings wat tydig en oor die lang termyn aan die Universiteit se behoeftes voldoen.

Om bogenoemde missie suksesvol uit te voer, verrig die IPO-afdeling die volgende funksies: 

 • Bestuur verhoudings met oplossing- en stelseleienaars (vennote/kliënte), eksterne en interne IT-vennote, belanghebbers, gemeenskappe en verskaffers;
 • Voer besigheidsanalises uit om institusionele prosesse beter te verstaan, te verfyn en sodoende die nodige behoeftes te bepaal;  
 • Ontwikkel programmatuur, insluitende die ontwerp en kodering van oplossings met die langtermyn in gedagte en die vestiging en instandhouding van die nodige omgewing, vaardighede en kennis vir programmatuurontwikkeling;
 • Instandhouding van die programmatuur-toepassings portefeulje oor die langtermyn;
 • Integreer (verbind) programmatuurtoepassings en -stelsels om institusionele prosesse te orkestreer, geintegreerde verslaggewing te bewerkstellig, sowel as om ge-integreerde oorsigte van institusionele inligting te verskaf;
 • Verkry programmatuuroplossings deur kliënte en vennote te help om oplossings te kies en oplossings te bemiddel, m.a.w. fasiliteer die verkryging van oplossings;
 • Ondersteun programmatuuroplossings deur bedryf te monitor, stelsels te konfigureer, insidente en probleme te bestuur en kliënte en vennote te help om eindgebruikers op te lei;
 • Ontwerp die argitekuur van data, programmatuur, besigheidsprosesses (in samewerking met funksionele vennote)  en integrasie, in samewerking met die IT Argitektuurfunksie.
 • Bestuur programmatuur ontwikkelings- en implementeringsprojekte

[1] Programmatuurtoepassings (of -oplossings) wat besit en bestuur word deur die universiteit en breedweg regdeur die instelling aangewend kan word, in teenstelling met oplossings wat slegs gespesialiseerde waarde vir `n enkele of paar organisatoriese entiteite binne die universiteit bied. Die definisie sluit, onder andere, programmatuur soos stelsels wat webinhoud bestuur, in. `n Laboratorium inligtingstelsel wat vir `n enkele departement of `n enkele fakulteit `n spesifieke waarde het, sal waarskynlik nie geklassifiseer word as `n institusionele programmatuuroplossing nie.

BESTUURDERS

daneel

DANEEL VAN WIJCK | Bestuurder:  IT Finansiële en Fasiliteite Inligtingstelsels

Daneel is verantwoordelik vir die bestuur, verskaffing, ontwikkeling en ondersteuning van die portefeulje van inligtingstelsels en programmatuuroplossings wat beide omsien na die behoeftes van die afdelings Finansies en Fasiliteitsbestuur en hulle funksies moontlik maak. Die handhawing van verhoudings met hierdie funksionele vennote en hul hoofgebruikers maak deel uit van die rol. Gevolglik is Daneel ook hierdie afdelings se enkele kontakpunt by IT.

ANNA-MARI DU TOIT | Bestuurder: IT Studente-inligtingstelsels

Anna-Mari is verantwoordelik vir die bestuur, verskaffing, ontwikkeling en ondersteuning van die portefeulje van inligtingstelsels en programmatuuroplossings wat beide omsien na die behoeftes en bemagtiging van die professionele en diensafdelings wat die student se lewenssiklus van voornemende student tot alumni administreer. Ingesluit by die rol is die handhawing van verhoudings met hierdie funksionele vennote en hulle hoofgebruikers. Anna-Mari is ook hierdie afdelings se enkele kontakpunt by IT.

benette

BENETTE KRIEL | Bestuurder: IT Besigheidsanalise  

Benette is verantwoordelik vir die bestuur en ontwikkeling van die Besigheidsanalise-praktyk en -vermoë binne ISS. Analise bevorder die toepassing van inligting- en kommunikasietegnologie (IKT) om die instelling se besigheidsprobleme op te los; dit fasiliteer transformasie in die werking van administratiewe en akademiese prosesse deur IKT doelmatig toe te pas en vertolk besigheidsbehoeftes vir tegnoloë en tegnologie vir administrateurs, bestuurders en akademici. Benette lei `n span vaardige besigheidsanaliste en bestuur ook verhoudings met geselekteerde vennote en kliënteafdelings.

marc-allen

MARC-ALLEN JOHNSON | Bestuurder: IT Programmatuurontwikkeling

Marc-Allen is verantwoordelik vir die bestuur en ontwikkeling van die Sagteware Ontwikkelingspraktyk en vermoë binne ISS. Hy lei `n span ontwerpers en programmeerders wat institusionele programmatuur-oplossings ontwikkel en integreer.  Marc-Allen is ook verantwoordelik vir die verskaffing en koördinering van die argitektuurriglyne vir integrasie en programmatuurtoepassings, en raadgewing aan die IT Argitektuur funksie.

 

BERNARD HEESEN | Hoof: ISS Konfigurasie en Ondersteuning

Bernard is verantwoordelik vir die konfigurasie van generiese programmatuurplatforms soos SharePoint en ander inhoudsbestuurstelsels, Dynamix en Office365 met die doel om institusionele oplossings te skep en ondersteun. Hy lei `n span deskundiges wat opgelei is om hierdie platforms te ontgin. Bernard bestuur ook verhoudings met geselekteerde vennote en kliënteafdelings.

 

PAUL ROOS | Hoof: IT Inligtingstelselsbestuur

Paul is verantwoordelik vir die bestuur, verskaffing, ontwikkeling en ondersteuning van datastore en data-analitiek stelsels en -dienste soos SUN-i en SUNRep wat die basis van institusionele analitiek, bestuursinligting en operasionele rapportering. Gevolglik bestuur hy ook IT se verhouding met die Institusionele Navorsing en Beplanningsafdeling. Paul is ook verantwoordelik vir die verskaffing en koördinering van  data-argitektuurriglyne en raadgewing aan die IT Argitektuurfunksie.

 

MALANIE ORTMAN | Hoof: Menslike Hulpbronne Inligtingstelsels

Malanie is verantwoordelik vir die bestuur, verskaffing, ontwikkeling en ondersteuning van die portefeulje van inligtingstelsels en programmatuuroplossings wat beide omsien na die behoeftes en bemagtiging van die Menslike Hulpbronne afdeling. Die handhawing van verhoudings met hierdie funskionele vennoot en sy hoofgebruikers is ingesluit by haar rol. Malanie is ook Menslike Hulpronne se enkele kontakpunt by IT. Daarbenewens is sy ook verantwoordelik vir die koördinering van die insident- en probleembestuurproses binne ISS.

Comments are closed.

 

© 2013-2021 Disclaimer: The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author(s) and content contributor(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Stellenbosch University.