Dr Bradley Greenhalgh

Studente Koördineerder | Student Coordinator

LLB (Stell), LLD (Stell)

 

 


Bradley Greenhalgh obtained his LLB degree from Stellenbosch University in 2004. He returned to the Faculty in 2010 in the role of Student Coordinator, before completing his LLD.  Bradley Greenhalgh het in 2004 sy LLB graad by die Universiteit van Stellenbosch verwerf.  Hy het in 2010 weer by die Fakulteit aangesluit as Studente Koördineerder en sy LLD graad voltooi.

Terug / Back