Ondersteun die Fakulteit/Support the Faculty

 

Die Fakulteit Regsgeleerdheid het bygedra om ‘n soliede grondslag vir menige van sy studente te lê.  Deur u ondersteuning kan u ‘n rol speel om te verseker dat die Fakulteit aanhou om  buitengewone regsgeleerdes en uitnemende navorsing lewer.

U kan die Fakulteit finansieel ondersteun deur:

 • ‘n bydrae tot die Dekaansfonds te maak,
 • ‘n vernoemde prestasie te beloon,
 • behoeftige en/of verdienstelike studente te ondersteun,
 • huidige of toekomstige navorsing te ondersteun,
 • ‘n bemaking ten gunste van die Fakulteit te maak
 • ‘n funksie, konferensie, werkswinkel, kortkursus, onthaal of seminaar van die Fakulteit te borg.

U kan die Fakulteit ondersteun deur u tyd en kennis in die beroep terugploeg deur:

 • ‘n  program vir mentorskap, skaduwerk of vakansiewerk in u firma of besigheid  vir ons studente aan te bied,
 • ‘n gaslesing, tutoriaal of spesiale lesing aan te bied.

Ons verwelkom enige vorm van ondersteuning en verseker u dat dit ‘n positiewe bydrae sal maak.

Vir verdere inligting kontak:
Prof Nicola Smit
E-pos: nsmit@sun.ac.za
The Faculty of Law has been instrumental in laying a solid foundation for many of its students.  By supporting the Faculty you can play a part in ensuring that the Faculty continues to deliver exceptional jurists and outstanding research.

You can support the Faculty financially by:

 • contributing to the Dean’s Fund,
 • giving to reward excellence,
 • giving to support students in need and/or deserving students,
 • giving to support current or future research,
 • making a bequest to the Faculty,
 • sponsoring a Faculty function, conference, workshop, short course or seminar.

You can also support the Faculty by sharing your time and expertise by:

 • offering our students vacation work, job shadowing opportunities or mentorship programmes at your firm,
 • presenting guest lectures, tutorials or special lectures.

Every donation, no matter how small, is valued and will make a difference.

For further information, please contact:
Prof Nicola Smit
Email: nsmit@sun.ac.za

 

 

Die Universiteit Stellenbosch se HOOP Projek skep volhoubare oplossings vir van Suid-Afrika en Afrika se grootste uitdagings.

Stellenbosch University’s HOPE Project creates sustainable solutions to some of South Africa’s and Africa’s most pressing challenges.

www.thehopeproject.co.za