Dekaanskantoor/Deans Office

Prof Nicola Smit

Dekaan/Dean

BLC, LLB (Pretoria), LLD (UJ)


Prof Juanita Pienaar

Visedekaan: Navorsing & Internasionalisering / Vice Dean: Research & Internationalisation

B.luris LLM LLD (Potch)


Prof Richard Stevens

Visedekaan: Leer & Onderrig /Vice Dean:Learning & Teaching

BA LLB (Stell) LLM (Tübingen) LLD (Stell)

 


 

Yolandi Filander

Sekretaresse/Secretary

 


Cathy Adams

Assistent/Assistant

 

 

 


Gerda Adams

Assistent/Assistant

 

 


Alma Coertzen

Legal Education Designer/Regsopleiding Ontwerper

 

 


Dr Bradley Greenhalgh

Studentekoördineerder/Student Coordinator

LLB (Stell), LLD (Stell)

 


Marilize Hanekom

Senior Administratiewe Beampte/Senior Administrative Officer

BComHons (Accounting Science) (UP)

 


Karin Wiss

Fakulteitsbestuurder & LLM Koördineerder/Faculty Manager & LLM Coordinator

LLB (UNISA)

 


Faculty Trust Chair in Social Justice

Prof Thuli Madonsela

Faculty Trust Chair in Social Justice

 


Diane Gahiza

Projekkoördineerder/Project Coordinator

Faculty Trust Chair in Social Justice

 


Marna Lourens

Projekbestuurder en navorser/Project Manager en researcher

Faculty Trust Chair in Social Justice