Dekaanskantoor | Dean’s Office

Prof Nicola Smit

Dekaan | Dean

BLC, LLB (Pretoria), LLD (UJ)


Prof Juanita Pienaar

Visedekaan: Navorsing en Internasionalisering | Vice Dean: Research and Internationalisation

B.luris LLM LLD (Potch)


Prof Richard Stevens

Visedekaan: Leer en Onderrig | Vice Dean: Learning and Teaching

BA LLB (Stell) LLM (Tübingen) LLD (Stell)

 


 

Yolandi Filander

Sekretaresse | Secretary

 


Cathy Adams

Assistent | Assistant

 

 

 


Gerda Adams

Assistent | Assistant

 

 


Alma Coertzen

Legal Education Designer | Regsopleiding Ontwerper

 

 


Dr Bradley Greenhalgh

Studentekoördineerder | Student Coordinator

LLB (Stell), LLD (Stell)

 


Marilize Hanekom

Senior Administratiewe Beampte | Senior Administrative Officer

BComHons (Accounting Science) (UP)

 


Karin Wiss

Fakulteitsbestuurder en LLM Koördineerder | Faculty Manager and LLM Coordinator

LLB (UNISA)

 


Desiré Maré

Media en Skryfkoördineerder | Writing and Media Coordinator

 


Prof Thuli Madonsela

Faculty Trust Chair in Social Justice

 


Diane Gahiza

Projekkoördineerder | Project Coordinator

Faculty Trust Chair in Social Justice

 


Marna Lourens

Projekbestuurder en navorser | Project Manager and researcher

Faculty Trust Chair in Social Justice