Language:
SEARCH
  • Onlangse bydraes

  • Kategorieë

  • Argiewe

Wees versigtig vir Reply All

Verlede maand is sommige personeel se e-posbusse oorweldig met ʼn advertensie e-pos wat gelei het tot wat ons noem ʼn e-pos storm. Alhoewel hierdie tipe e-posse nie skadelik is nie, is dit steurend en kan dit voorkom word. Ons herinner jou graag aan ʼn paar belangrike punte om in gedagte te hou wanneer jy e-pos moet stuur na groot groepe mense.

1. Gebruik ALTYD die BCC-veld, nie die CC-veld nie.
Wanneer jy die BCC-veld in plaas van die CC-veld gebruik is die Reply All funksie outomaties gedeaktiveer. Ontvangers van die e-pos kan dus nie reply to all en onnodige e-posse aan kollegas stuur nie.

2. Moenie Reply All wanneer jy `n e-pos ontvang wat aan verskeie mense gestuur is nie.
Indien jy `n e-pos ontvang en daar is `n groot groep ontvangers in die CC-veld, moet asb. nie by verstek Reply All druk nie. Nie alleen gaan jy `n onnodige vloed van e-posse veroorsaak nie, maar jy gaan ook op jou kollegas se senuwees werk. Indien jy moet antwoord, stuur e-pos aan die oorspronklike versender of die relevante persone.

3. Advertensie van dienste en produkte op die US-netwerk word nie toegelaat nie. 
Geen personeel of studente word toegelaat om enige dienste of produkte op die US-netwerk te adverteer nie. Hierdie riglyn word in die Elektroniese Kommunikasiebeleid, wat personeel en studente jaarliks aanvaar met heraktivering, gestipuleer 

4. Indien jy amptelike massakommunikasie moet stuur, raadpleeg eers die Digitale Kommunikasiekantoor.
Die Digitale Kommunikasiekantoor, `n onderafdeling van Korporatiewe Kommunikasie, is verantwoordelik vir kampuswye, elektroniese kommunikasie. Hulle gebruik spesifieke platforms vir die verspreiding van inligting en sal kan adviseer wat die effektiefste wyse is om jou e-pos uit te stuur. 

5. Gebruik SYMPA
Indien jy gereeld e-posse moet stuur aan groot groepe, gebruik die bestaande SYMPA e-posstelsel. Meer oor SYMPA.

Comments are closed.

 

© 2013-2021 Disclaimer: The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author(s) and content contributor(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Stellenbosch University.