Language:
SEARCH
 • Onlangse bydraes

 • Kategorieë

 • Argiewe

Studente

Aanlyn-eksamens gedurende grendeltyd

Donderdag, Augustus 6th, 2020

Binne ʼn geweldige kort tydperk is ʼn uitsonderlike poging deur, onder andere, IT, SLT, die Skeduleringskantoor en gemengde leer-köordineerders gemaak om te verseker dat die mid-jaar eksamens ten spyte van grendeltyd kan voortgaan deur van papiergebaseerde eksamens tot ten volle aanlyn te verander. Die voorbereidings het die volgende ingesluit:

 • Vestiging van ʼn uitgebreide CLT-ondersteuningspan vir studente en dosente om die verhoogde volume ondersteuningsoproepe te kan hanteer.
 • Verlengde ure sodat ondersteuning beskikbaar is tot 22h00, sowel as Saterdae.
 • Opleiding van dosente en ondersteuningspersoneel.
 • Voorbereiding van opleidings- en informasiedokumentasie oor aanlyn-eksamens. 
 • Hersiening van die eksamenskedule sodoende die begintye met 15 minute te versprei om die impak op die stelsel te verminder. 
 • 30 minute ekstra tyd vir eksameninhandigings om te kompenseer vir moontlike tegnologiese probleme met die inhandiging van die assesserings.  
 • OPgradering van die SUNLearn-infrastruktuur om die verhoogde lading te kan hanteer. 
 • Voorbereiding van ʼn Outlook-kalender vir eksamentye vir inligtingsdoeleindes, koördinering van ondersteuning en om die lading op die stelsel te antisipeer.  
 • Reël van skootrekenaars en data vir studente wat dit benodig om tuis te leer en eksamens te skryf. 

Dankie en waardering vir dosente wat noodgedwonge binne ʼn besondere kort tyd kursusse en eksamens moes aanpas na ʼn 100% aanlyn-formaat. Feitlik almal moes hulle Paasvakansies opoffer om gereed te wees vir onderrig en eksamens gedurende grendeltyd. 

Die eksamens het grotendeels glad verloop, met enkele uitsonderings: 

 1. Etlike veranderings moes gemaak word aan die opstelling van eksamens in SUNLearn, spesifiek waar studente probleme ondervind het op die stelsel of die stelsel onder geweldige druk verkeer het. Lesse is geleer oor die metodes wat nie goed werk nie. Riglyne is deurlopend opdateer soos ons bewus geword het van die impak van praktyke. Byvoorbeeld:
 • Opname-vrae is gestel sodat slegs een vraag per bladsy wys, sodat daar meer gereeld gesave kon word.
 • Dokumentasie soos sigblaaie of dokumente, behoort nie enkripteer te word met wagwoorde nie en dokumente behoort nie oop te maak in dieselfde venster as die assessering nie. Die voorkeur-metode is om die dokument vry te stel buite die assessering self.
 • Turnitin behoort nie gebruik te word waar oorspronklikheid nie getoets kan word nie, byvoorbeeld grafika. 
  • Geen veranderinge aan assesserings moet gemaak word nadat die assessering begin het nie.
 1. Die SUNLearn-stelsel het skerp ladingspieke by drie geleenthede ondervind – 16 en 20 Mei, sowel as op 15 Junie. Hierdie toenames was so skielik dat dit onmoontlik was om betyds op te tel en proaktiewe aksie te neem. Die voorlopige bevindings wys dat die onverwagse toenames veroorsaak is deur SUNLearn assesserings wat sub-optimaal gestel is. Die bevindinge is daarvolgens gebruik om die riglyne vir aanlyn-assesserings te verbeter.
 2. Per geleentheid het studente probleme ondervind om aan te teken op SUNLearn. Die ondersteuningspanne en ondersteuningsdokumente het tydelike, alternatiewe werkswyses verskaf, maar intussen is ʼn permanente oplossing ontwikkel. 
 3. By tye het studente gesukkel om hulle toetse in te handig. Die ekstra 30 minute bedoel hiervoor is dikwels deur studente misbruik as ekstra skryftyd en gevolglik het hulle gesukkel om betyds op die nippertjie in te handig. 
 4. Daar is aanduidings van bedrog gedurende aanlyn-eksamens. Dit moet verder ondersoek word. 
 5. Die ondersteuningsinfrastruktuur was nie altyd in staat om die volume van ondersteuningsoproepe te kan hanteer nie. Die span is uitgebrei en prioriteit eksamendienstoonbank-toue is geskep. 
 6. Ondersteuningspersoneel moes onder geweldige druk werk en by tye misbruik van studente en selfs ouers verduur. 

Gegewe die groter prentjie, glo ons dat die Universiteit hulle goed van hulle taak gekwyt het met die noodoorskakeling na die aanlyn-platform. Ons sal egter nie op ons laat wag om steeds te poog om die prosesse en stelsels te aanhou verbeter nie.

[ARTIKEL deur Johann Kistner and Lianne Keiller]

Tegniese riglyne vir assessering op SUNLearn

Maandag, Junie 22nd, 2020

Aangesien die meeste amptelike eksamens die jaar op SUNLearn gefasiliteer word, het die Sentrum vir Leer en Onderrig en Akademiese IT saamgewerk om vir dosente ʼn gids saam te stel met riglyne vir die opstel van asseserings.

Hierdie gids is gedeel met dosente en so ver het die +/- vyftig eksamens wat daagliks plaasvind glad verloop.  

Laai die gids in .pdf-formaat af

Ons is seker dat ons dosente tans teen die spoed van lig hierdie nuwe tegnologie aanleer en daarby aanpas en weet ook dat studente hulle pogings waardeer. 

Leertegnologie-spanne werk steeds oortyd

Maandag, Junie 22nd, 2020

Onlangs het ons enkele projekte waarmee die Leertegnologie-span hulle besig hou ter voorbereiding van die skuif na aanlyn Leer en Onderrig gedeel. Sedertdien werk ons steeds lang ure om dosente en studente se leer-en toetservaring te vergemaklik. 

Oor die afgelope twee weke het ons menige opwindende projekte afgeskop en afgesluit. Terselfdertyd het ons hard gewerk om die stabiliteit van SUNLearn te versterk ter voorbereiding van die volgende eksamenperiode. Die SUNLearn-dienstoonbank het meer as 4000 navrae ontvang sedert Maart, dus kan ons verseker wees daarvan dat almal ʼn daadwerklike poging aangewend het om leer en onderrig aanlyn te skuif – van studente tot die ondersteuningspan.

 Enkele hoogtepunte van ons Leertegnologiestelsels afdeling sluit in:

 1. Die integrasie van ʼn aantal handboeke in SUNLearn-modules.
 2. Samewerking met Fakulteit Natuurwetenskap om ʼn virtuele laboratorium bekend te stel en te integreer in SUNLearn.
 3. Aktivering van ʼn aantal MS Teams vir spesifieke modules.
 4. Bekendstelling van die eerste toetsfase van ʼn leeranalistiese stelsel wat skakel met SUNLearn. 
 5. Uitbreiding van ons dienstoonbank vir SUNLearn en ander leertegnologie om daagliks beskikbaar te wees tot 10pm, sowel as Saterdae.

Ons bedank julle, ons kollegas en studente vir julle geduld gedurende hierdie proses en ook soos ons voortgaan om te werk om die beste moontlike leeromgewing te skep wat ons kan.

[Artikel deur Lianne Keiller – Bestuurder: Leertegnologie-stelsels]

Probleme met kaarttoegang op kampus

Dinsdag, Februarie 4th, 2020

Enkele studente en personeel mag tans probleme ondervind met kaarttoegang op kampus. 

As gevolg van `n groter verkeerslading op die netwerk en potensiële tegniese probleme word kaart toegang by sekere deure geweier. 

Kaarte wat wel geldig en registreer is, se regte sal outomaties opdateer wanneer die kaart gebruik word en behoort kort daarna weer reg te werk.

Ons is bewus van die frustrasie en ongerief wat die probleem veroorsaak en doen alles in ons vermoë om dit aan te spreek.

Vir verdere navrae, meld asb. `n versoek aan by servicedesk.sun.ac.za.

Nuwe waarskuwingsbanier vir jou e-pos

Dinsdag, Februarie 4th, 2020

Die aard van kuberaanvalle verander voortdurend en gevolglik moet Informasietegnologie, met die hulp van personeel en studente, alles in ons vermoë doen om dit te probeer bekamp.

In ’n poging om kubersekuriteit op te skerp op kampus, sal ons dus binnekort ’n nuwe waarskuwing verskaf wat die oorsprong van e-posse identifiseer. Deur die oorsprong te identifiseer is dit makliker om personeel en studente te beskerm teen kuberrisiko’s soos malware, spoofing en phishing

Voortaan sal daar elke keer as jy ’n e-pos van buite kampus ontvang ’n geel banier bo-aan jou e-pos verskyn wat soos volg lyk:

Click for a larger image

Kliek vir `n groter weergawe

Indien personeel of studente dus ’n potensieel gevaarlike e-pos ontvang wat lyk asof dit vanaf ’n kollega met ’n sun.ac.za adres gestuur word, sal die leser dadelik kan sien dat dit in werklikheid van buite die universiteit gestuur is, en dus verdag is. 

Let daarop dat die banier nie noodwendig beteken dat die e-pos `n gevaarlik is nie, maar bloot dat die moontlikheid bestaan en dat jy, as ontvanger van die e-pos, ekstra versigtig moet wees. 

Ons sal die effektiwiteit van hierdie stap deurlopend evalueer en heroorweeg soos nodig. Vir enige verdere navrae, stuur asb. `n e-pos aan help@sun.ac.za.

 

© 2013-2021 Disclaimer: The views and opinions expressed in this page are strictly those of the page author(s) and content contributor(s). The contents of this page have not been reviewed or approved by Stellenbosch University.