Monthly Archives: March 2021

Law differentiated augmented approach

Follow this link for the Law differentiated augmented teaching and learning approach for 2021, semester 1. Volg hierdie skakel vir die Regsgeleerdheid fakulteit se onderrig en leer benadering van kontakonderrig en aanlyn komponente vir 2021, semester 1.

Annual Social Justice Lecture – 23 March 2021

2ND ANNUAL SOCIAL JUSTICE LECTURE

Click here to enlarge/Kliek om te vergroot