Monthly Archives: September 2012

Morti Malherbe Gedenklesing

Prof Sonia Human, Dekaan van die Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit Stellenbosch nooi u na die jaarlikse Morti Malherbe Gedenklesing aangebied deur Prof Michael Freeman* oor “The Human Rights of Children”. Datum & Tyd:  11 October 2012 om 18:30 Lokaal:  JC de Wet Saal, Ou Hoofgebou h/v Victoria & Ryneveld Straat, Stellenbosch RSVP:  Mev Yolandi Filander voor…