Boekbekendstelling / Book Launch

‘n Man van Beginsel – Die Lewe en Nalatenskap van JC de Wet

Onder redaksie van Jacques du Plessis en Gerhard Lubbe

JC de Wet staan bekend as een van die grootste Suid-Afrikaanse juriste.  By geleentheid van die honderdjarige herdenking van sy geboorte poog hierdie versameling bydraes deur prominente lede van die regbank en vooraanstaande plaaslike en internasionale akademici om nuwe insigte te bied in sy lewe en nalatenskap.

Spreker: Jeremy Gauntlett SC
Datum:  Donderdag, 19 September 2013
Tyd:    18:30
Plek:  JC de Wet Saal, Ou Hoofgebou
RSVP:  Voor 16 September 2013
Kontak: Me Yolandi Filander per e-pos yolandi@sun.ac.za of telefonies 021-8084853
 

A Man of Principle – The Life and Legacy of JC de Wet

Edited by Jacques du Plessis and Gerhard Lubbe

JC de Wet enjoys the reputation of being one of South Africa’s greatest jurists.  On the occasion of the centenary of his birth, this collection of essays by prominent members of the judiciary and leading local and international scholars aims to provide new perspectives on De Wet’s life and legacy.

Speaker:  Jeremy Gauntlett SC
Date:  Thursday, 19 September 2013
Time:  18:30
Venue: JC de Wet Hall, Ou Hoofgebou
RSVP:  Before 16 September 2013
Contact: Ms Yolandi Filander per e-mail yolandi@sun.ac.za or telephonically 021-8084853

Sorry, comments are closed for this post.